‘StapelGek op Beekdaelen’: weer €50.000,- beschikbaar, verenigingen kunnen zich aanmelden

Vanaf vrijdag 14 juni is het weer mogelijk om via de website van de gemeente Beekdaelen een aanvraag in te dienen voor ‘StapelGek op Beekdaelen’, de actie die in het teken staat van de viering van 5 jaar Beekdaelen. 

Echter stichtingen, verenigingen, burger- en niet-commerciële initiatieven die de vorige keer een aanvraag hebben ingediend en ontvangen, komen nu niet in aanmerking voor een subsidiebedrag. Dinsdag 11 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met Tweede Tranche Tijdelijke uitvoeringsregeling 5 jaar Beekdaelen. 

De vorige keer werd het maximaal beschikbaar gestelde subsidiebedrag van €50.000,- bereikt. De respons onder met name verenigingen uit Beekdaelen was groot te noemen: ruim 60 aanvragen werden ingediend. 

Met de actie maakt de gemeente Beekdaelen het mogelijk dat verenigingen het eerste lustrum van de gemeente vieren door met andere niet-commerciële partijen een activiteit te organiseren op het gebied van cultuur, kunst, sport en beweging of een combinatie hiervan. Daarmee is één van de voorwaarden opgenomen in de verordening genoemd.  

Opzet van de actie ‘StapelGek op Beekdaelen’ is door samen te werken samen te vieren. Immers hoe meer stichtingen, verenigingen of organisaties uit dezelfde kern of van andere kernen samenwerken hoe hoger de subsidie. Daarom is er sprake van stapelsubsidie (€ 500,- per aanvrager). 

Alle binnengekomen aanvragen worden beoordeeld en de aanvragers worden in kennis gesteld van het feit dat zij wel of niet voldoen aan de voorwaarden in de verordening en in aanmerking komen voor een subsidiebedrag.  

Voor alle informatie over ‘StapelGek op Beekdaelen’ en het aanmeldformulier kijk op de website: Viering 5 jaar Beekdaelen: ‘StapelGek op Beekdaelen’ 

Heeft u gevonden wat u zocht?