In 2024 bestaat de gemeente Beekdaelen 5 jaar.

We dagen onze inwoners, stichtingen, verenigingen en niet-commerciële organisaties uit om dit samen met ons te vieren en het initiatief te nemen om door samenwerking activiteiten en festiviteiten, met een openbaar karakter, te organiseren.

Dit kan zijn rondom cultuur, kunst, sport en bewegen en welzijn of een combinatie hiervan. Voldoet na aanmelding een initiatief aan de voorwaarden, dan wordt aan de aanvragers een subsidiebedrag toegekend. 

Stapelsubsidie 5 jaar Beekdaelen

Hoe meer stichtingen, verenigingen of organisaties uit dezelfde kern of van andere kernen samenwerken hoe hoger de subsidie. Dus wanneer drie partijen voor een activiteit de handen ineen slaan, is er voor elke aanvrager een bedrag van €500,-, in totaal dus €1500,-. We spreken dan over stapelsubsidie.

Hoe origineel is het als bijvoorbeeld inwoners van de Dorpsstraat in Schinnen iets organiseren samen met inwoners woonachtig in dezelfde straat maar dan in een andere kern, bijvoorbeeld uit de Dorpsstraat in Bingelrade? Op die manier kunnen er tussen de kernen van de gemeente Beekdaelen heel wat nieuwe verbindingen en contacten ontstaan en festiviteiten worden georganiseerd.

‘StapelGek op Beekdaelen’

De campagne die van start is gegaan, heeft de toepasselijke slogan: ‘StapelGek op Beekdaelen’. Deze verwijst naar zowel de samenwerking en verbondenheid in een actief en ondernemend Beekdaelen als naar de stapelsubsidie.
Bekijk ook de promovideo(externe link).

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen en in aanmerking te komen voor de subsidieregeling?

  • Een subsidie-aanvraag is mogelijk voor stichtingen, verenigingen, niet-commerciële organisaties of overige burgerinitiatieven;
  • De activiteit heeft een openbaar karakter en wordt gekoppeld aan kunst, cultuur, sport/ bewegen of welzijn of een combinatie hiervan; 
  • Aanvragers kunnen eenmalig een bedrag aanvragen; 
  • Bij een samenwerkingsverband tussen meerdere aanvragers uit dezelfde kern of van andere kernen, wordt de subsidie gestapeld; 
  • De activiteit heeft te maken met het vieren van 5 jaar gemeente Beekdaelen; 
  • De activiteit heeft tot doel het maken van verbinding en samenwerken in de gemeente Beekdaelen;
  • De activiteit moet plaats vinden in een of meerdere kernen van de gemeente Beekdaelen; 
  • De activiteit moet plaats vinden in 2024;
  • Na afloop van de activiteit dient er een foto van de activiteit te worden gestuurd naar: gemeente@beekdaelen.nl (rekening houdend met de AVG).
  • Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, streven wij ernaar binnen drie weken een reactie te geven op uw aanvraag.

Aanvraagformulier subsidieregeling viering 5 jaar Beekdaelen StapelGek op Beekdaelen

Tijdelijke uitvoeringsregeling 5 jaar Beekdaelen

Heeft u moeite met het openen of lezen van het document, neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.