Binnen Beekdaelen zijn verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies en leningen. Hierin is een onderscheid gemaakt in inwoners enerzijds en bedrijven anderzijds.

Duurzaamheidstafel

Bij de Duurzaamheidstafel kunnen inwoners een aanvraag indienen voor een subsidie voor een duurzaamheidsinitiatief. Denk aan het starten van een voedseltuin of voorlichting geven over duurzaamheid op scholen.

De tafel bestaat uit inwoners van Beekdaelen die beslissen over de aanvragen. Duurzame initiatieven worden op deze manier zo veel mogelijk van onderop georganiseerd.

Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten

Bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid bij gemeente Beekdaelen een stimuleringslening te krijgen. De lening is bedoeld om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van Beekdaelen. Denk aan het verminderen van CO2-uitstoot of het verbeteren van biodiversiteit. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de aanvraag.

Leningen en subsidies voor verduurzamen woning

Vanuit de overheid zijn verschillende subsidies en leningen beschikbaar voor het verduurzamen van je woning. De meeste regelingen zijn te combineren. De belangrijkste zijn de volgende:

Bekijk voor een volledig overzicht van de mogelijkheden de Energiesubsidiewijzer.

Regelingen ondernemers

Woonwijzerwinkel

De WoonWijzerWinkel is een organisatie binnen de Parkstadgemeenten en geeft oplossingen voor duurzaam wonen. Zo kun je bij de WoonWijzerWinkel terecht voor zonnepanelen, isolatie of warmtepompen.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?