Oprichting van de Duurzaamheidstafel, de Beekdaeler centraal!
Duurzaamheid raakt ons allemaal. Beekdaelen is daarom hard bezig om van de gemeente te verduurzamen. Op 1 juli 2020 is Beekdaelen gestart met de Duurzaamheidstafel.