Duurzaamheid raakt ons allemaal. Beekdaelen is daarom hard bezig om van de gemeente te verduurzamen. In 2020 is Beekdaelen gestart met de Duurzaamheidstafel. De Duurzaamheidstafel is ontstaan vanuit de gedachte dat de Beekdaeler centraal staat in de duurzaamheidsopgave van de gemeente.

Duurzaamheidstafel

De Duurzaamheidstafel is een platform dat kleine aanjaagsubsidies toekent aan duurzaamheidsinitiatieven van inwoners uit Beekdaelen. De tafel bestaat uit inwoners van Beekdaelen, die gezamenlijk beslissen of zij een subsidie toekennen.

Hoe werkt het?

Als inwoner van Beekdaelen kunt u een aanvraag voor ondersteuning van een initiatief indienen bij de Duurzaamheidstafel. Daarvoor vult u het Aanvraagformulier Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven in.

Wanneer de Duurzaamheidstafel dit formulier ontvangen heeft, kunt u bij de kwartaalbijeenkomst een korte presentatie geven en wordt daarna uw aanvraag beoordeeld.
In principe gaat het om subsidies tot 10.000 euro; voor bedragen daarboven beslist het college van burgemeester en wethouders. Er is een jaarlijks budget van 40.000 euro opgenomen in de begroting.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Doelgroep

De initiatiefnemer is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Beekdaelen en is actief bezig met het duurzaam door ontwikkelen van de gemeente Beekdaelen.

Duurzaamheidsinitiatief

Het initiatief bestaat uit activiteiten met een duidelijk verbindend karakter met het doel om Beekdaelen duurzaam te ontwikkelen zonder (commercieel) winstoogmerk. De activiteiten zijn primair gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Denk hierbij aan het creëren van draagvlak en de bewustwording van de inwoners van Beekdaelen voor verduurzaming, CO2-reductie, klimaatadaptatie, circulariteit (sluiten van ketens) te bevorderen en/of te vergroten. Het subsidiebudget is bedoeld als bijdrage in de incidentele kosten die een initiatiefnemer maakt voor de opstart van activiteiten.

Let op: individuele inwoners die bijvoorbeeld hun huis willen verduurzamen, komen dus niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvraag

Voor de aanvraag voor ondersteuning van een initiatief vul je het Aanvraagformulier Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven in. In ieder kwartaal (tranche) kunt u een aanvraag doen. De Duurzaamheidstafel besluit uiterlijk in het volgende kwartaal of de subsidie wordt toegekend en over de hoogte van de subsidie.

Voor meer informatie kunt u de Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven Beekdaelen inzien. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de gemeente via duurzaam@beekdaelen.nl.

Aanvraagformulier

DigiD linkAanvraagformulier “Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven” met DigiD

eHerkenning linkAanvraagformulier “Regeling Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven” met Eherkenning

Besluiten duurzaamheidstafel

Heeft u moeite met het lezen van de documenten of wilt u een toelichting, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.