Tweedelijns klachtafhandeling - Ombudscommissie

Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop ze in een concreet geval door ons zijn behandeld, kunnen hierover een officiële klacht indienen. U kunt daarbij denken aan een onheuse bejegening.

Behandeling klacht in eerste instantie

U kunt een officiële klacht indienen bij de gemeente. De klachtbehandelaar zal met u contact opnemen om uw klacht te bespreken. Indien het niet lukt het probleem in onderling overleg op te lossen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten. Vervolgens krijgt u schriftelijk bericht waarin u wordt meegedeeld of uw klacht gegrond of ongegrond is. Daarbij kan ook vermeld worden welke lessen wij uit uw klacht hebben getrokken.

Behandeling klacht in tweede instantie

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht in eerste instantie is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Ombudscommissie gemeente Beekdaelen. Deze commissie bestaat uit drie deskundige leden en een onafhankelijk secretaris, die geen van allen binding hebben met het gemeentebestuur van Beekdaelen. Hierdoor is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het adres van de commissie is:

Ombudscommissie Gemeente Beekdaelen, t.a.v. de heer Partouns. De Ombudscommissie beschikt ook over een eigen email: ombudscommissie@beekdaelen.nl

De ombudscommissie onderzoekt of uw klacht op een serieuze wijze is behandeld en stelt u in de gelegenheid tijdens een hoorzitting uw verhaal te doen. Vervolgens spreekt de commissie een definitief klachtoordeel uit. Ook hiervan krijgt u schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan het gemeentebestuur doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?