Een uitrit of inrit is een uitgang voor voertuigen van een gebouw of perceel naar de openbare weg, en/of de ingang voor voertuigen vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld: de oprit naar een garage.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Wilt u een inrit of uitrit aanleggen naar de openbare weg?

Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket(externe link). Daar staan alle regels over het aanleggen of verplaatsen van een uit- of inrit overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de aanvraag gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of e-Herkenning.

Omgevingsloket(externe link)

Hoe werkt het?

Voor het aanleggen of veranderen van een inrit of uitrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket, u dient in te loggen met uw DigiD of e-Herkenning. Het maken of veranderen van de inrit of uitrit kan worden geweigerd (u krijgt te allen tijde hiervan een bericht).

Het is niet toegestaan een inrit of uitrit te maken naar de weg of veranderingen te brengen in een bestaande inrit of uitrit naar de weg indien:

  1. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  2. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  3. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  4. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Wat moet ik doen?

U vraagt voor het aanleggen of veranderen van een inrit of uitrit een omgevingsvergunning aan.

Stuur met de aanvraag de volgende informatie mee:

  • plek en afmeting van de uit- of inrit
  • een overzicht van de materialen die u gaat gebruiken
  • een foto van de bestaande situatie met daarop eventuele obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of het gebruik van de in- of uitrit. Denk daarbij aan bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen zoals gasleidingen, riolering of telecom-kabels.
  • situatieschets van de gewenste inrit of uitrit en een foto van de bestaande situatie toe.

Wat kost het?

  1. Voor de leges kunt u de legesverordening(externe link) raadplegen en
  2. € 755,00 excl. BTW voor het aanleggen van een inrit of uitrit met een maximale breedte van 3,50 meter.

Bij het aanleggen of veranderen van een inrit breder dan 3,50 meter moet u rekening houden met extra kosten. U moet in dit geval het standaardtarief vermenigvuldigen met het aantal extra meters en deze delen door 3,50 meter.

Heeft u gevonden wat u zocht?