Veelgestelde vragen en antwoorden Omgevingswet

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de Omgevingswet.

Wat merkt u van de Omgevingswet?

Misschien merkt u in eerste instantie niets van de Omgevingswet.

Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U bent dan initiatiefnemer. U zoekt de regels voor bouwen en verbouwen op in een nieuw Omgevingsloket en kunt daar ook meteen een vergunning aanvragen of een melding doen.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de Toekomstvisie, Omgevingsvisie, Omgevingsplan en over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever wordt benaderd om mee te denken. U bent hierbij mogelijk een belanghebbende. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven (participatie).

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de leefomgeving meer in samenhang wordt ingevuld. Dat betekent dat bij het maken van plannen ook thema’s worden betrokken zoals: energie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.

Wat verandert er door de nieuwe omgevingswet?

Een ander verschil is dat met de komst van de Omgevingswet de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak wordt vergroot. Circa 26 wetten worden samengevoegd tot één nieuwe Omgevingswet.

Het uitgangspunt in de Omgevingswet is om zoveel mogelijk te werken met conceptaanvragen, zodat in een zo vroeg mogelijk stadium afstemming met de initiatiefnemer kan plaatsvinden, met als doel om het formele vergunningenproces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Ook geeft dit de initiatiefnemer de tijd om het initiatief te bespreken met buurtgenoten.

Tot 1 januari 2024

Als u al toestemming heeft gekregen (een vergunning) om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Moet de gemeente, het waterschap of de provincie uw aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd zijn aangeleverd.

Vanaf 1 januari 2024

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
Het huidige Omgevingsloket is niet meer beschikbaar. Er is een nieuw digitaal loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

De bestemmingsplannen van uw gemeente worden omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

De beslistermijn is bij een reguliere korte procedure maximaal 8 weken. Hierbij is geen rekening gehouden met het mogelijk verlengen en opschorten van de beslistermijn. Daarna is er mogelijk nog een bezwaar-  en beroepsprocedure van toepassing. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer (26 weken). Hierbij is geen rekening gehouden met het verlengen en opschorten van de beslistermijn.

Waarom is de omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wat merk ik als inwoner van de omgevingswet?

Als inwoner merkt u misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U maakt hiervoor gebruik van een nieuw online loket, het Omgevingsloket.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in onze gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat er niet alleen snellere, maar ook betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.

Ambtenaren en inwoners hebben in de toekomst via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie.

Bovendien gaat het aanvragen van een (omgevings-)vergunning straks sneller.