Er leven veel vragen in de samenleving over de situatie in de Oekraïne. Op deze pagina gaan wij in op mogelijke vragen die u heeft. Wij hebben als gemeente echter niet alle antwoorden. In die gevallen verwijzen wij u door naar de organisaties/instantie die wel deze antwoorden kunnen geven.

Gemeente Beekdaelen

Welke locaties worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen gebruikt?

Er zijn op dit moment 5 opvangplekken in Beekdaelen:

  • Vaesrade, de voormalige basisschool aan Op de Vijf bunder: 30 personen
  • Doenrade, de voormalige kantine van VV Doenrade aan de Valderensweg: 12 personen
  • Bingelrade, de voormalige pastorie aan de Dorpstraat: 10 personen
  • Oirsbeek, bovenwoning Schepenbank: 6 personen
  • Schinveld, het voormalige gemeentehuis aan de Kloosterlaan 7: 45 personen

Hoeveel Oekraïense vluchtelingen kunnen er in Beekdaelen opgevangen worden?

De locatie in Vaesrade is geschikt voor ongeveer 30 personen. In de locatie in Doenrade kunnen zo’n 12 personen terecht en Bingelrade is geschikt bevonden voor zo’n 8 tot 10 personen. In de Schepenbank in Oirsbeek kunnen zo’n 6 personen terecht en in het voormalige gemeentehuis in Schinveld is plek voor zo’n 40 personen.

Hoeveel mensen er nog opgevangen gaan worden op mogelijk andere locaties in Beekdaelen, wordt op deze pagina en rechtstreeks aan de omwonenden van de betreffende locaties gecommuniceerd.

Hoe lang duurt deze opvang?

Dat is op dit moment nog niet bekend.

Hoe wordt het beheer op de locatie Schinveld geregeld?

Voor het beheer van de locatie Schinveld werken we samen met AD Hoc. Zij plaatsen 2 tot 4 bewoners in dit pand die bereid zijn om de Oekraïense bewoners op te vangen, op een enthousiaste en empathische manier op weg te helpen binnen hun nieuwe woon- en leefomgeving in Schinveld en hen te begeleiden in hun dagelijkse bestaan.

Hoe kan ik me aanmelden voor één van deze Ad Hoc plekken in Schinveld?

Wil jij op maatschappelijk gebied iets betekenen voor zowel de Oekraïense ontheemden, Gemeente Beekdaelen als Ad Hoc én tegelijkertijd een aantrekkelijke en zeer betaalbare woonplek mídden in de kern van Schinveld betrekken? Neem dan snel contact op met Ad Hoc Beheer 043-3101093 of maastricht@adhocbeheer.nl of via het contactformulier op de website van Ad Hoc(externe link).

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente?

Oekraïners die zich melden bij de gemeente Beekdaelen worden in eerste instantie doorverwezen naar de regionale doorstroomlocatie. Hier vindt de eerste inventarisatie van de hulpvraag plaats, waarna er gericht hulp geboden kan worden. Om de doorstroomlocatie te bereiken, kunnen zij gebruik maken van het openbaar vervoer dat voor Oekraïense vluchtelingen gratis is.

Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Beekdaelen?

Als een Oekraïner zich meldt bij een gemeente en zegt uit Oekraïne te komen en hij of zij een (tijdelijk) verblijfsadres heeft in de gemeente, kan deze persoon in de BRP worden ingeschreven als ingezetene. Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit. 
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens(externe link).

Krijgen de Oekraïense kinderen onderwijs?

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar de voormalige basisschool in Doenrade. Het onderwijs wordt hier verzorgd door basisschool Puth, die ervaring hebben met onderwijs aan anderstaligen.

Basisschool Puth maakte een video over het onderwijs aan anderstaligen. Dit is te bekijken via Youtube(externe link).

De middelbare scholieren gaan naar de middelbare school in Brunssum.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen leefgeld vanuit de gemeente?

Oekraïense vluchtelingen kunnen leefgeld aanvragen via ISD Kompas. Meer informatie en een aanvraagformulier zijn te vinden op www.isd-kompas.nl/oekraine/(externe link).

Zelf hulp of opvang bieden

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Helpen van Oekraïense vluchtelingen kan op verschillende manieren.

Er is inmiddels een vaste groep vrijwilligers gevormd die de bewoners helpen en ondersteunen. Ook wordt er gekeken naar de organisatie van activiteiten. Wilt u bij één van de locaties ook uw hulp aanbieden? Neem dan contact op via vrijwilligerscentralebeekdaelen@cmww.nl.

Ook kunt u zich melden bij het Nederlandse Rode Kruis en u aanmelden voor Ready2Help(externe link).

Zijn er initiatieven in de gemeente Beekdaelen waar ik kan meehelpen of doneren?

Voor de inrichting van de locatie in Beekdaelen is samen met de kringloopwinkels van Rd4 bekeken wat er nodig is en wat zij konden leveren. Mochten er nog specifieke spullen benodigd zijn, wordt er een oproep gedaan voor donaties.

Ik heb woonruimte beschikbaar en wil dit graag aanbieden als onderdak voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dit?

Als u een logeerplek wil aanbieden, neem dan contact op met Takecarebnb(externe link). Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Op hun site vindt u informatie over het opvangen van vluchtelingen, wat hierbij komt kijken en hoe u zich aan kunt melden.

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag.