Vergaderingen en besluiten gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de raad en leidt de raadsvergaderingen. Bij afwezigheid van de burgemeester zit een daartoe door de gemeenteraad aangewezen raadslid de vergadering voor. Dat raadslid vervangt de burgemeester als voorzitter ook wanneer er een agendapunt wordt behandeld dat betrekking heeft op diens portefeuille in het college. De samenstelling van de gemeenteraad vindt u op ons raadsinformatiesysteem iBabs.

Bestuursagenda en raadsbesluiten

De gemeenteraad vergadert in de regel één keer per maand. In de bestuursagenda zijn alle datums van de vergaderingen en de bijbehorende vergaderstukken in te zien. Direct na een raadsvergadering wordt van alle genomen raadsbesluiten een besluitenlijst gemaakt. Deze besluitenlijsten worden tevens in de bestuursagenda gepubliceerd. Bovendien kunt u de raadsvergaderingen terug kijken via ZO-NWS.

De agenda’s van alle vergaderingen vindt u het raadsinformatiesysteem iBabs via onderstaande knop.

Agenda’s van alle vergaderingen

iBabs app

U kunt deze informatie ook via de iBabs app op uw tablet of telefoon bekijken. Download hiervoor deze app via de Google Play Store of App Store.

Heeft u gevonden wat u zocht?