Afval, milieu en openbare ruimte

Hier vindt u informatie over afvalinzameling, milieu, ongediertebestrijding, rioolaansluitingen en openbare ruimte.

Afvalinzameling

Reinigingsdiensten RD4 en afvalinzamelingsbedrijf RWM verzorgen de afvalinzameling in Beekdaelen. Lees hier meer.

Afvalinzameling

Milieu

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg voert voor de gemeente Beekdaelen alle taken met betrekking tot milieu uit. Lees hier meer informatie over de RUD.

Milieu

Melding openbare ruimte

De gemeente heeft de zorg voor een leefbare woonomgeving en het onderhouden hiervan. Ziet u dat de straatverlichting niet werkt, een stoeptegel kapot is, een omgewaaide boom of ervaart u overlast? Dan horen wij dit graag van u.

Melding doorgeven

Zwerfafval

Beekdaelen heeft een groot buitengebied. Het is voor de gemeente daardoor onmogelijk om alle zwerfafval te vinden en op te ruimen. Des te meer waarderen we de opruimacties die inwoners organiseren. De gemeente faciliteert deze acties met materiaal. Lees hier meer.

Houd Beekdaelen schoon

Illegale dumping drugsafval

Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in kunststof vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Lees hier meer over wat u moet doen als u illegaal gedumpt drugsafval ziet.

Illegale dumping drugsafval

Ongediertebestrijding

Ziet u ongedierte op gemeentelijke grondgebied, dan horen wij dit graag van u en dien een melding openbare ruimte in.

Ongediertebestrijding

Riool

Lees hier meer over wat u kunt doen als uw buitenriolering verstopt is.

Verstopt riool melden