WhatsApp buurtpreventie

Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep.

De bedoeling van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van eenieder toenemen en kunnen we samen het gevoel van veiligheid vergroten en verdachte situaties in onze buurt snel delen.

Inmiddels zijn er circa 75 Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente Beekdaelen actief.
Het initiatief hiervoor komt van uzelf. De rol van de gemeente is vooral een ondersteunde en faciliterende rol, zoals bijvoorbeeld bij het aanschaffen en ophangen van “de buurtpreventiebordjes”, het verzorgen van de kopieën van de buurtbrieven en het bieden van een gelegenheid om elkaar (gezamenlijk) te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Geen babbelbox

De Buurtpreventie WhatsApp-groepen zijn overigens alleen bedoeld voor berichtgeving over de veiligheid in de buurt en dus geen babbelbox. Het gebruik en beheer van de WhatsApp-groepen is met de wijkagenten en de gemeente afgestemd. Bij aanmelding bij een Buurtpreventie WhatsApp-groep ontvangen de deelnemers de spelregels.

Ook een buurtpreventie WhatsApp groep oprichten?

Neem dan contact op met de gemeente Beekdaelen, via veiligheid@beekdaelen.nl De gemeente kan u dan op weg helpen. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de wijkagent van de politie.

Kijk ook op www.wabp.nl voor meer informatie en (huis)regels voor buurtapp-netwerken. Op deze website kunt u ook zoeken naar WhatsApp-groepen.

Heeft u gevonden wat u zocht?