Woonoverlast

Woonoverlast is heel vervelend. Als u niets doet, kan de woonoverlast alleen maar erger worden. Probeer eerst zelf met uw buren te praten. Helpt een gesprek met uw buren niet? Of durft u het gesprek niet alleen aan? Schakel dan hulp in. Op deze pagina leest u over de stappen die u kunt zetten.

Wat is woonoverlast?

Woonoverlast kan het woonplezier en gevoel van veiligheid ernstig bedreigen. Onder woonoverlast verstaan we: burenruzie, asociaal gedrag, agressie, geweld, intimidatie, strafbare feiten, drugs- en alcoholgebruik, geluidsoverlast, pesterijen, prostitutie, stank, vervuiling en verwaarlozing, en problemen rond de woning (bijvoorbeeld in of bij de kelderbox, portiektrap en galerij).

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u overlast van uw buren? Probeer er met hen over te praten. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen ze het ook niet oplossen. Een aantal tips om het gesprek aan te gaan:

  • Spreek uw buren op een rustig moment vriendelijk aan op hun gedrag. Vertel dat u overlast van hen ervaart en wat de overlast precies is. Wacht hier niet te lang mee.
  • Probeer ruzie te voorkomen. Dat maakt de situatie alleen maar vervelender en het lost de overlast niet op.
  • Kijk of u meer buren bij het gesprek kunt betrekken. Het kan dat u niet de enige bent die overlast ervaart.

Komt u er samen niet uit?

Als u een gesprek met uw buren niet helpt of als u niet alleen in gesprek durft te gaan, kunt u hulp in schakelen.

Maak als huurder altijd een melding bij uw verhuurder. De verhuurder is als eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de aanpak van de woonoverlast. De verhuurder informeert u over de te nemen stappen. Als u er met de verhuurder ook niet uitkomt, kunt u een melding maken bij de gemeente.

Als u er als eigenaar van een woning niet uitkomt met uw buren, neem dan contact op met GRIB (Groeien in Beekdaelen). GRIB biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet uitkomen. Bemiddeling door GRIB is gratis. Let op: buurtbemiddeling is alleen op te starten als beide partijen hiermee instemmen. Als een bemiddelingsgesprek met GRIB ook niet helpt, kunt u een melding maken bij de gemeente.

Melding maken bij de gemeente

U kunt woonoverlast melden bij de gemeente als de stappen hierboven niet geholpen hebben. U kunt melding maken via de Fixi App of door te bellen naar het algemene nummer van de gemeente (088 - 450 2000). Zorg dat u uw contactgegevens bij de hand heeft.

Bij de melding geeft u aan:

  • waar de overlast over gaat, wat de overlast precies is, hoe vaak de overlast per week/dag voorkomt en hoelang de overlast duurt
  • wie volgens u de woonoverlast veroorzaakt

De gemeente, woningcorporaties, politie en buren zijn samen verantwoordelijk voor de aanpak en het oplossen van de overlast. Op basis van uw melding wordt onderzoek gedaan. Daarom is het belangrijk dat de gemeente contact met u kan opnemen voor meer informatie of het geven van een reactie. Uw gegevens worden niet gedeeld met de persoon/personen waarvan u overlast heeft. Vult u geen geldige contactgegevens in, dan wordt uw anonieme melding niet in behandeling genomen.

Een bedreigende situatie of overlast in de nacht?

Heeft u direct last van overlast, gebeurt het 's nachts of ontstaat een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent. Op deze website vindt u ook een kaart met het werkgebied van uw wijkagent.

Heeft u gevonden wat u zocht?