Logo gemeente Beekdaelen

Aanpak wateroverlast Oirsbeek

Aanpak wateroverlast Oirsbeek

Samen pakken we de wateroverlast aan door o.a. het vergroten van buffers, het aanleggen van nieuwe buffers en de aanleg van een regenwaterriool. Dat doen we via de projecten Water in Balans en de Blauwe Ader.

In Oirsbeek is in het verleden vaker wateroverlast geweest. Soms ook met grote schade. Door het veranderende klimaat, komen extreme regenbuien steeds vaker voor. Willen we wateroverlast in de toekomst voorkomen, dan moeten we maatregelen nemen.

Water in Balans – aanleg en vergroten van regenwaterbuffers

Het waterschap heeft de ambitie om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. Meer informatie leest u op de website Water in Balans(externe link) van het Waterschap Limburg.

Fase 1

In fase 1 is de capaciteit van drie bestaande regenwaterbuffers van het waterschap vergroot. Daarmee is 22% van de 8.000 m3 gerealiseerd. Deze regenwaterbuffers liggen nabij of aan de Hulterweg, Douvenderweg (noordzijde) en Vaart in Oirsbeek. De werkzaamheden zijn afgerond in april 2021. 

Lees ook: Recreatieplek bij waterbuffer aan de Vaart in Oirsbeek geopend (22-11-2021)

Fase 2

In fase 2 zijn de buffers van het waterschap aan de Limietweg en bij manege Daalderhof vergroot. Ook aan de regenwaterbuffer van de gemeente aan de Beijlkensweg is gewerkt. Daarnaast is een nieuwe leiding, parallel aan de Limietweg richting Beijlkensweg, aangelegd ten behoeve van de afvoer. Op de hoek Beukenberg/Hagendoornweg is een nieuwe regenwaterbuffer aangelegd. 
De werkzaamheden hebben begin 2022 plaatsgevonden. 

Lees ook:

Project Blauwe Ader – aanleg van een regenwaterriool

De Blauwe Ader is een nieuw hoofdriool, dat wordt aangelegd naast het bestaande hoofdriool. De capaciteit van het rioolstelsel wordt daarmee twee keer zo groot.

Lees meer over project Blauwe Ader

rioolbuizen