In Oirsbeek is in het verleden vaker wateroverlast geweest. Soms ook met grote schade. Door het veranderende klimaat, zullen extreme regenbuien steeds vaker voorkomen. Willen we wateroverlast in de toekomst voorkomen, dan moeten we maatregelen nemen.

Dat doen we door de aanleg van nieuwe regenwaterbuffers, het vergroten van bestaande regenwaterbuffers en de aanleg van een regenwaterriool.

Water in Balans – aanleg en vergroten van regenwaterbuffers

Het waterschap heeft de ambitie om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. Meer informatie leest u op de website Water in Balans(externe link) van het Waterschap Limburg.

Fase 1 Water in Balans

In fase 1 is de capaciteit van drie bestaande regenwaterbuffers van het waterschap vergroot. Daarmee is 22% van de 8.000 m3 gerealiseerd. Deze regenwaterbuffers liggen nabij of aan de wegen Hulterweg, Douvenderweg (noordzijde) en Vaart in Oirsbeek. De werkzaamheden zijn gestart in december 2020 en afgerond in april 2021. 

Lees ook: Recreatieplek bij waterbuffer aan de Vaart in Oirsbeek geopend (22-11-2021)

Fase 2 Water in Balans

In fase 2 zijn de regenwaterbuffers van het waterschap aan de Limietweg en bij manege Daalderhof vergroot. Ook aan de regenwaterbuffer van de gemeente aan de Beijlkensweg is gewerkt. Daarnaast wordt er een nieuwe leiding, parallel aan de Limietweg richting Beijlkensweg, aangelegd ten behoeve van de afvoer.
Op de hoek Beukenberg/Hagendoornweg is een nieuwe regenwaterbuffer aangelegd. 
De werkzaamheden hebben begin 2022 plaatsgevonden. 

Lees ook:

Project ‘Blauwe Ader’ – aanleg van een regenwaterriool

De blauwe ader is een nieuw hoofdriool, dat wordt aangelegd naast het bestaande hoofdriool. De capaciteit van het rioolstelsel wordt daarmee twee keer zo groot. 

Dit gescheiden systeem bij het afvoeren van vuil water en (schoon) regenwater, heeft als voordeel dat het riool bij hevige of extreme regenbuien niet meer zo snel kan overstromen en voor wateroverlast kan zorgen. Daarnaast wordt het schone regenwater niet langer afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie, maar via een aparte rioolbuis terug de natuur in geleid. Daar profiteert onze natuur van (bijvoorbeeld in tijden van droogte), maar ook de zuiveringsinstallatie wordt daardoor minder belast.

Lees verder over het project Blauwe Ader

Heeft u gevonden wat u zocht?