Reinigingsdiensten Rd4 en afvalinzamelingsbedrijf RWM verzorgen de afvalinzameling voor de gemeente Beekdaelen. Rd4 doet dit voor de voormalige gemeenten Onderbanken en Nuth en RWM verzorgt dit voor de voormalige gemeente Schinnen.

Denk hierbij aan het huishoudelijk afval: rest- en GFT-afval, PMD-verpakkingsafval (Plastic, Metaal en drankenkartons verpakkingen), glas en textiel, papier, kunststof en snoeiafval. Rd4 en RWM beheren ook de milieuparken, de kringloopwinkels en het containerbestand en zij voeren alle noodzakelijke administraties voor de gemeente uit.

Voor vragen of klachten rondom afvalinzameling neemt u contact op met Rd4.

Direct naar Rd4    

Kosten

De kosten voor afvalinzameling zijn verwerkt in het vastrecht van de afvalstoffenheffing. Voor het ophalen van restafval (diftar-systeem) dient op basis van de grootte van de container een tarief betaald te worden maar ook naar het aantal keren dat men deze aan de straat aanbiedt.

Afvalkalender

De papieren afvalwijzer wordt niet meer automatisch jaarlijks verzonden, enkel op aanvraag. Hoe en wanneer bij u het afval wordt ingezameld kunt u in de Milieuapp terugvinden. U kunt de afvalwijzer ook online inzien via de website van Rd4 en de website van RWM.

  BEST-tas inzameling

  Door oude Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel apart in te zamelen, beperken we het restafval. Het inzamelen gebeurt via de zogenoemde BEST-tas, waarmee u de nog bruikbare spullen makkelijk gescheiden houdt en aan biedt. De bruikbare spullen uit de BEST-tas worden gerecycled en hergebruikt.

  Meer informatie over de BEST-tassen zoals de inzameldata en aanvragen nieuwe BEST-tassen 

  Milieupas

  Toegang tot de milieuparken wordt verleend op vertoon van een geldige milieupas en een geldig legitimatiebewijs. Elk adres heeft een milieupas. Met de milieupas kunt u ook inloggen op ‘mijn Rd4’. Daar kunt u ophaalafspraken maken, uw persoonlijke afvalkalender bekijken en nagaan hoeveel keer u op het milieupark bent geweest en uw containers hebt aangeboden.

   Milieuparken

   De milieuparken zijn gelegen in Heerlen (Huisbergerstraat 250), Schinnen (Breinderveldweg 16), Brunssum (Milieuweg 1) en Valkenburg (De Valkenberg 13). Meer informatie over milieuparken kunt u inzien via de website van Rd4 en de website van RWM.

   Openingstijden milieuparken

   • Heerlen en Brunssum: Maandag tot en met vrijdag 09.00-17.30 uur en zaterdag 08.00-16.00 uur.
   • Valkenburg: Donderdag en vrijdag: 13.00-19.00 uur en zaterdag: 09.30-16.30 uur
   • Schinnen (Breinderveldweg 16, Schinnen) Met ingang van 1 januari 2021 gaan op het milieupark Schinnen de volgende openingstijden gelden: Maandag: 9.00 uur tot 17.30 uur; Vrijdag: 9.00 uur tot 17.30 uur; Zaterdag: 08.00 uur tot 16.00 uur. Toegang enkel op vertoon van de milieupas. Er mag 2 x per jaar gratis grofvuil worden aangeboden. De pashouders kunnen eveneens gebruik maken van de overige Rd4-milieuparken (voor locaties zie website Rd4(externe link)). Geen toegang meer tot de andere RWM-parken (Beek, Stein en Sittard-Geleen-Born).

   Tarieven milieuparken

   De tarieven, aanbiedvoorwaarden en welk afval er wel of niet wordt geaccepteerd bij de milieuparken vindt u op de website van Rd4(externe link).

   Brievenbussticker

   Door een ja/nee sticker of een nee/nee sticker op uw brievenbus kunt u reclamefolders en/of huis-aan-huisbladen buiten de deur houden. De stickers zijn gratis af te halen bij de balie van het gemeentehuis. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat u kunt doen tegen ongewenste reclamefolders.

    Afvalscheidingswijzer

    Met de afvalscheidingswijzer(externe link) weet u meteen wat het juiste inzamelmiddel of de juiste aanbiedplaats is voor al uw afval.

    Heeft u gevonden wat u zocht?