Reinigingsdiensten Rd4 en afvalinzamelingsbedrijf RWM verzorgen de afvalinzameling voor de gemeente Beekdaelen.

Denk hierbij aan het huishoudelijk afval: rest- en GFT-afval, PMD-verpakkingsafval (Plastic, Metaal en drankenkartons verpakkingen), glas en textiel, papier, kunststof en snoeiafval. Rd4 en RWM beheren ook de milieuparken, de kringloopwinkels en het containerbestand en zij voeren alle noodzakelijke administraties voor de gemeente uit.

Voor vragen of klachten rondom afvalinzameling neemt u contact op met Rd4.

Direct naar Rd4(externe link)

Kosten

De kosten voor afvalinzameling zijn verwerkt in het vastrecht van de afvalstoffenheffing(externe link). Voor het ophalen van restafval (diftar-systeem) dient op basis van de grootte van de container een tarief betaald te worden maar ook naar het aantal keren dat men deze aan de straat aanbiedt.

Afvalkalender

De papieren afvalwijzer wordt niet meer automatisch jaarlijks verzonden, enkel op aanvraag. Hoe en wanneer bij u het afval wordt ingezameld kunt u in de Milieuapp terugvinden. U kunt de afvalwijzer ook online inzien via de website van Rd4(externe link) en de website van RWM(externe link).

BEST-tas inzameling

Door oude Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel apart in te zamelen, beperken we het restafval. Het inzamelen gebeurt via de zogenoemde BEST-tas, waarmee u de nog bruikbare spullen makkelijk gescheiden houdt en aan biedt. De bruikbare spullen uit de BEST-tas worden gerecycled en hergebruikt.

Meer informatie over de BEST-tassen

Milieupas

Toegang tot de milieuparken wordt verleend op vertoon van een geldige milieupas en een geldig legitimatiebewijs. Elk adres heeft een milieupas. Met de milieupas kunt u ook inloggen op ‘mijn Rd4’(externe link). Daar kunt u ophaalafspraken maken, uw persoonlijke afvalkalender bekijken en nagaan hoeveel keer u op het milieupark bent geweest en uw containers hebt aangeboden.

Milieuparken

De milieuparken zijn gelegen in Heerlen (Huisbergerstraat 250), Schinnen (Breinderveldweg 16), Brunssum (Milieuweg 1) en Valkenburg (De Valkenberg 13). Meer informatie over milieuparken kunt u inzien via de website van Rd4(externe link) en de website van RWM(externe link).

Openingstijden milieuparken

  • Heerlen en Brunssum: Maandag tot en met vrijdag 09.00-17.30 uur en zaterdag 08.00-16.00 uur.
  • Valkenburg: Donderdag en vrijdag: 13.00-19.00 uur en zaterdag: 09.30-16.30 uur
  • Schinnen (Breinderveldweg 16, Schinnen): Maandag: 9.00 uur tot 17.30 uur; Vrijdag: 9.00 uur tot 17.30 uur; Zaterdag: 08.00 uur tot 16.00 uur. 
    Toegang enkel op vertoon van de milieupas. Er mag 2 x per jaar gratis grofvuil worden aangeboden. De pashouders kunnen eveneens gebruik maken van de overige Rd4-milieuparken (voor locaties zie website Rd4(externe link)). Geen toegang meer tot de andere RWM-parken (Beek, Stein en Sittard-Geleen-Born).

Tarieven milieuparken

De tarieven, aanbiedvoorwaarden en welk afval er wel of niet wordt geaccepteerd bij de milieuparken vindt u op de website van Rd4(externe link).

NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

Wat is het?

Door een ja/nee sticker of een nee/nee sticker op uw brievenbus kunt u reclamefolders en/of huis-aan-huisbladen buiten de deur houden. De stickers zijn gratis af te halen bij de balie van het gemeentehuis.

Wilt u ook geen reclame krijgen waar uw adres wél op staat? Meldt u zich daarvoor dan af bij de Stichting Postfilter(externe link).

Wat moet ik doen?

Hoe werkt het?

  • Plakt u een NEE-JA sticker, dan ontvangt u géén reclamefolders, maar wel nog huis-aan-huisbladen.
  • Bij de NEE-NEE sticker ontvangt u géén reclamefolders én géén huis-aan-huisbladen.

Alleen uw favoriete folder of online folders

Laat alleen de folder(s) per post bezorgen van uw favoriete winkel(s). Dat kan bijvoorbeeld via de website Kies je folders(externe link). Zorg wel dat u ook de nee-ja of de nee-nee sticker op uw brievenbus plakt, anders blijft u ook andere reclamefolders ontvangen!

Een alternatief voor de papieren folders zijn de online folders. De online folders zijn ook nog actueler, ze hoeven immers niet gedrukt te worden. En u kunt gemakkelijker producten zoeken met zoekwoorden. Er zijn diverse websites met online folders te vinden op het internet. Zoek op ‘Online reclamefolders’.

Afvalscheidingswijzer

Met de afvalscheidingswijzer(externe link) weet u meteen wat het juiste inzamelmiddel of de juiste aanbiedplaats is voor al uw afval.

Heeft u gevonden wat u zocht?