Blauwe Ader fase 1: Altaarstraat en Provincialeweg, Oirsbeek (Gereed)

Deelfase 1 Altaarstraat en Provincialeweg te Oirsbeek is gereed.

De nieuwe riolering die in ‘Blauwe Ader fase 1’ wordt gelegd heeft een diameter van 0,9 meter. Om het riool aan te kunnen leggen, worden alle verhardingen (asfalt, trottoir) volledig verwijderd en na de aanleg van het riool direct vernieuwd. In verband met de toegankelijkheid blijven de bestaande trottoirs zo lang mogelijk liggen.

Over de exacte planning van de werkzaamheden worden omwonenden telkens per brief geïnformeerd.

Op deze webpagina vindt u informatie over:

 • Werkzaamheden en planning
 • Bereikbaarheid en omleidingen
 • Herinrichting straat samen met omwonenden
 • Communicatie
 • Voortgang in beeld
 • Meer informatie en contactgegevens
 • Tekeningen
Project Blauwe Ader - voortgang in beeld, fase 4

Werkzaamheden en planning

Op de locatie wordt de aanleg van de Blauwe Ader gecombineerd met de inrichting van de weg conform een 30km gebied, de zogenoemde ‘reconstructie Provincialeweg, van de Altaarstraat tot de Hulterweg’. Voorafgaand aan deze reconstructie, hebben de NUTS bedrijven begin 2022 al de nodige werkzaamheden uitgevoerd in de ondergrond om diverse kabels en leidingen te verleggen en (waar dat nodig was) te vernieuwen.

De aanleg van de 'Blauwe Ader Fase 1' vindt plaats in de Altaarstraat en de Provincialeweg (het stuk weg tussen de hoek Bakker Hagedoren/De Vishoek tot aan de Hulterweg). De werkzaamheden zijn gestart in het tweede kwartaal van 2022 en lopen door tot eind 2022. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, in  deelfasen:

Fase 1a: in uitvoering

Betreft de aanleg van de waterbuffer langs de Provincialeweg, ter hoogte van de Hulterweg. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Fase 1b: werkzaamheden zijn gepland t/m week 31

Betreft werkzaamheden werkzaamheden aan het voorste stuk van de Hulterweg (gezien vanaf de Provincialeweg). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Fase 2: werkzaamheden zijn gepland van week 29 t/m week 31

Betreft werkzaamheden aan de Altaarstraat, tussen de kruising met de Provincialeweg en de kruising met de Romenkamp. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Restant Fase 2, en Fase 3 en fase 4: werkzaamheden zijn gepland van week 35  t/m week 50

Betreft werkzaamheden aan de Provincialeweg tussen Restaurant & kookstudio Oasis en de kruising met de Altaarstraat, alsmede werkzaamheden aan de Provincialeweg tussen de Altaarstraat en Anytime Fitness, inclusief de ventweg tegenover de bushalte.

Doordat de werkzaamheden van deelfase 3 een week zijn uitgelopen door onvoorziene omstandigheden rond de huisaansluitingen op de bestaande riolering, zijn de werkzaamheden van deelfase 4 een week later gestart, nl. op 31 oktober 2022.

Ook gedurende de laatste fase (deelfase 4, start 31 oktober, duur ca. 8 weken) is het werkvak op de Provincialeweg volledig afgesloten, inclusief de ventweg en de kruising Altaarstraat/Provincialeweg.

Dit alles betekent dat u met ingang van 27 oktober (07.00 uur) geen auto’s in het werkvak kunt parkeren, maar moet uitwijken naar elders (zie het parkeeroverzicht in de bewonersbrief van 20 oktober). Gedurende de werkzaamheden proberen wij de trottoirs zo lang mogelijk te handhaven zodat woningen en winkels te voet bereikbaar blijven.

Stand van zaken 13 december 2022: 
Op dit moment is de aannemer druk bezig met de laatste fase van het project. De ontstane achterstand op de planning door onvoorziene extra werkzaamheden gedurende het traject wordt met en met ingehaald door inzet van extra personeel en machines. Uitgangspunt is dat de Provincialeweg Zuid voor de kerstsluiting weer opgesteld kan worden voor het doorgaande rijverkeer. Uiteraard geldt, zeker in dit jaargetijde, dat we hiervoor zeer afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. 

Afgelopen week zijn de asfaltonderlagen aangebracht. De rijweg moest daarvoor geheel worden afgesloten, waarbij de buslijndienst dus ook via de algemene omleidingsroute zijn weg moest vervolgen. Op een later tijdstip zal de rijweg nog eens op dezelfde wijze worden afgesloten voor het aanbrengen van de definitieve asfaltdeklaag, belijningen en rode coating. Bewoners en bedrijven binnen het werkgebied ontvangen van de aannemer daarover dan nog separaat bericht.

Stand van zaken 20 december 2022

Door de vorstperiode de afgelopen weken is het helaas niet gelukt om alle werkzaamheden af te ronden. In het nieuwe jaar, vanaf de week van 9 januari 2023, zal de aannemer dan ook nog enkele weken bezig zijn met werkzaamheden aan de bestrating in de laatste fase van het project.

Conform planning wordt de rijweg wel met ingang van zaterdag 24 december 2022 voor alle doorgaand verkeer weer opengesteld.
Vanaf vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari 2023 heeft de aannemer kerstsluiting.

Let op: Omdat de asfaltdeklagen, belijningen en rode coating nu nog ontbreken, zullen tijdelijke waarschuwingsborden worden geplaatst om de weggebruikers te attenderen op de nieuwe verkeerssituatie. Snelheidslimiet is nu 30 km/uur ter plaatse en rechts heeft voorrang! Na de carnaval 2023 zullen de asfaltdeklagen worden gerealiseerd en ook de definitieve belijning en rode coating wordt dan aangebracht. Hiervoor zal de doorgaande rijweg voor alle verkeer nog eenmaal enkele dagen moeten worden afgesloten. Voor deze laatste werkzaamheden volgt t.z.t. nog separaat bericht.

Herinrichting provinciale weg Oirsbeek

Bereikbaarheid en omleidingen

Tijdens de afsluiting is een omleiding van toepassing voor alle doorgaand verkeer. Uitsluitend lijnbussen en nooddiensten mogen het werkvak passeren.

Doorgaand verkeer wordt via de buitenring geleid. Bedrijven, winkels en woningen tot aan het werkvak blijven gewoon (per auto) bereikbaar.
De trottoirs blijven zo goed als mogelijk toegankelijk, zodat de woningen binnen het werkvak te voet bereikbaar blijven.

Fietsers worden veilig om het werkvak heen geleid,  via de Molenweg. Deze fietsroute is niet veel langer, en is speciaal ingesteld zodat ook deze weggebruikers op een veilige manier om het werkvak heen worden geleid.

Omleiding voor fietsers:

 • Komende vanaf de Provincialeweg Noord, worden fietsers omgeleid via de Molenweg – Romenkamp – Altaarstraat – Dorpstraat-Putstraat – Provincialeweg.
 • Komende vanaf Amstenrade via de Provincialeweg, worden fietsers omgeleid via de Putstraat – Dorpstraat – Altaarstraat – Romenkamp – Molenweg.
 • Fietsers komende vanaf Merkelbeek kunnen geen gebruik maken van de Hulterweg. Zij worden omgeleid via de Bovenderstraat – Windmolenweg – Amstenraderweg – Holterweg – Douvenderweg – Provincialeweg.
 • Fietsers die naar Merkelbeek willen worden omgeleid via de Douvenderweg – Holterweg – Amstenraderweg.

In het onderstaande kaartje zijn de omleidingsroutes zichtbaar als groene lijn.

Zeer onveilige situaties door verkeer dat afsluiting negeert

Helaas blijkt dat de afsluiting van de Provincialeweg en de bijbehorende bebording door met name veel automobilisten wordt genegeerd. Te pas en te onpas rijden automobilisten langs de werkzaamheden over het afgesloten weggedeelte, vaak ook nog met hoge snelheid. Dat zorgt voor overlast, maar vooral ook voor zeer onveilige situaties. Niet alleen voor de mensen die er aan het werk zijn, maar ook voor de voetgangers. 

Wij verzoeken alle automobilisten daarom met klem gebruik te maken van de omleiding via de buitenring.

Herinrichting straat samen met omwonenden

Overlast kunnen we helaas niet voorkomen, maar deze aanpak biedt ook direct de kans om samen met omwonenden de bestaande wegindeling te verbeteren. De inbreng van de betrokken bewoners is daarbij heel belangrijk. Zij wonen immers in de straat en weten het best hoe die in de praktijk gebruikt wordt. 

Omwonenden zijn in de voorfase al uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst (juli 2021), zodat bij het maken van het concrete nieuwe ontwerp met hun ideeën zoveel mogelijk rekening kon worden gehouden. En ook tijdens de werkzaamheden worden bewoners met regelmaat geïnformeerd.

Communicatie

In het voortraject hebben verschillende overlegmomenten plaatsgevonden met bewoners (tijdens bijeenkomsten en afzonderlijk), de fietsersbond, politie en Arriva (buslijndienst).

Gaandeweg de uitvoering van het project zijn omwonenden o.a. per brief geïnformeerd. Hieronder vindt u een overzicht:

 • 21 december 2022: Brief Kurvers BV met update
 • 20 oktober 2022: Brief Kurvers BV met update
 • 21 juli 2022: Brief Kurvers BV met update
 • 7 juni 2022: Brief Kurvers BV over start werkzaamheden
 • 20 mei 2022: Brief Kurvers BV over inloopmomenten
 • 4 mei 2022: Brief Kurvers BV met aankondiging werkzaamheden
 • 8 april 2022: Brief gemeente met update
 • 7 januari 2022: Bericht Werkzaamheden Nutsbedrijven
 • 24 december 2021: Bericht Werkzaamheden Nutsbedrijven
 • November 2021: Weekbladen over werkzaamheden Nutsbedrijven
 • November 2021: Brief Nutsbedrijven over werkzaamheden
 • 14 juli 2021: Informatiebijeenkomst voor omwonenden 
 • Juli 2021: Brief met uitnodiging voor bijeenkomst
 • 25 juni 2021: Bericht Tijdelijk parkeerverbod Romenkamp

In het webarchief kunt u bovenstaande berichten terugvinden.

Meer informatie en contactgegevens

Heeft u vragen over dit deelproject? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen, via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?