Er staat ons de komende tijd veel te gebeuren; Beekdaelen wil in 2040 energieneutraal zijn.

Ook moet Beekdaelen in 2050 van het aardgas zijn. Tegelijkertijd willen we inzetten op klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie. Dit zijn ontwikkelingen die iedereen raken. Wij vinden het erg belangrijk om de inwoners van de gemeente Beekdaelen hierbij te betrekken.

Denktank Duurzaam Beekdaelen

De Denktank is een groep van ongeveer 20 inwoners die actief meedenken in de energie- en warmtetransitie. Ook heeft de Denktank een adviserende rol naar de raad. Met de Denktank willen we lokaal aanwezige kennis en expertise mobiliseren. Het doel van de Denktank is om onze inwoners te betrekken bij deze opgaven, en kennis en expertise uit te maatschappij op te halen.

Hoe werkt het?

We zijn als gemeente actief bezig met het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) en de Regionale Energiestrategie (RES). De Denktank komt regelmatig bijeen om daarover mee te denken. De specifieke vraagstukken hangen af van de fase waarin we op dat moment zitten. Zo wordt bijvoorbeeld in het kader van de TVW de technische analyse opgeleverd van potentiële warmtebronnen. Daar komen weer de volgende vragen uit voort:

  • Hoe kunnen we andere inwoners bij deze transities laten participeren?
  • Welke afwegingen maken we in de keuze voor een alternatief voor aardgas?

We organiseren vanuit de gemeente een werksessie om met, bijvoorbeeld, bovenstaande vragen aan de slag te gaan. Er is ook ruimte voor andere thema’s, zoals klimaatadaptatie en circulaire economie. Echter, wegens de maatschappelijke gevoeligheid en de urgentie ligt de focus naar verwachting op de energie- en warmtetransitie.

Heeft u gevonden wat u zocht?