Binnen Beekdaelen zijn verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid. Wat hebben we samen al bereikt? Wat is de status van de projecten?