Eikenprocessierups

De eikenprocessierupsen zitten in grote delen van Nederland in eikenbomen. Ze kunnen voor overlast zorgen.

Wat is de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. 
Daar overwinteren de eitjes en in het voorjaar komt de rups tevoorschijn. 
Na een aantal vervellingen is de rups in juli volgroeid. 
Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. 
Dit vindt plaats tussen eind mei en eind juni. In juli of augustus verpopt de rups zich tot een vlinder. 
Het vrouwtje legt haar eitjes in eikenbomen. Op deze manier komen er volgend jaar weer nieuwe rupsen tevoorschijn.

Waar heeft de eikenprocessierups haar naam aan te danken?

De eikenprocessierups heeft haar naam te danken aan het feit dat de rups in eikenbomen te vinden is.
Verder gaat de rups groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (het eikenblad).

Bestrijding door de gemeente

Gemeente Beekdaelen werkt samen met andere Zuid-Limburgse gemeenten om de eikenprocessierups tegen te gaan.
Om de ontwikkeling van brandharen niet te laten plaatsvinden, worden de bladeren van eikenbomen bespoten met een biologisch bacteriepreparaat.
Dit gaat met behulp van een spuitkanon achter een tractor.
Het biologisch bacteriepreparaat heeft een zeer sterke werking tegen de eikenprocessierups en spaart andere nuttige insecten.
Ook voor mensen, vogels en huisdieren heeft dit middel geen nadelige effecten en bijwerkingen.
Door deze preventieve spuitronde houden we de plaagdruk en hiermee de overlast laag.

Eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein

Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, dan adviseren wij u niet zelf de rupsen bestrijden. 
Huur daarvoor een deskundig bedrijf in, welke de nesten van de rupsen kunnen verwijderen. 
Ziet u eikenprocessierupsen in eikenbomen bij particulieren dan adviseren wij u dit te melden bij de eigenaar van de boom. 
De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van de rupsen ligt bij de eigenaar van de boom.

Hoe kun je zien dat er rupsen in een eikenboom zitten?

De rupsen leven in groepen en maken op de stammen of dikkere takken grote ronde spinsels van vervellinghuidjes met brandharen en uitwerpselen.

Brandharen

De haren van de eikenprocessierups veroorzaken overlast. De rups is bedekt met kleine haartjes. 
Komt u in contact met deze haren, dan kunnen er klachten ontstaan. 
De klachten zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen of de luchtwegen. 
Dit kan al na enkele uren na het contact met de brandharen.
 

Gezondheidsklachten eikenprocessierups

Op de website van GGD Zuid Limburg vindt u meer informatie

Melding openbare ruimte

Heeft u verdere vragen of klachten over de (bestrijding) van de eikenprocessierups?
We vragen u hiervoor een melding openbare ruimte te maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?