Klacht indienen tegen medewerker of bestuurder

Medewerkers en bestuurders van de gemeente Beekdaelen hebben dagelijks veel contact met inwoners, ondernemers en instellingen. Bij zoveel contacten kan soms onverhoopt iets misgaan.

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een medewerker of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente zal uw klacht volgens de vastgestelde procedure (hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht) afhandelen. 

Dien online een klacht in tegen een medewerker of bestuurder

Let op! Heeft u een klacht of melding over de openbare ruimte, zoals een losse stoeptegel, omgewaaide boom, kapotte lantaarnpaal of zwerfafval? Geef dan een melding door via FIXI.

Hoe dien ik een klacht in tegen een medewerker of bestuurder?

U kunt uw klacht op twee manieren indienen:

Wat vermeld ik in een klacht?

U geeft een beschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht. Hierbij vermeldt u tevens wanneer het incident heeft plaatsgevonden en welke medewerker/bestuurder van de gemeente Beekdaelen betrokken was. Verder is het van belang dat u uw klacht voorziet van uw naam, adres en telefoonnummer.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
  • Deze termijn kan maximaal met 4 weken worden verlengd.

Waarover kunt u niet klagen?

  • Als u het niet eens bent met de inhoud van beleid van de gemeente
  • Als er mogelijkheden bestaan om een bezwaar- of beroepschrift in te dienen
  • Meldingen over de openbare ruimte (bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, omgewaaide boom, etc.). Maak dan een melding via FIXI

Wat kost het?

De klachtafhandeling is gratis.

Heeft u gevonden wat u zocht?