De medewerkers en bestuurders van de gemeente Beekdaelen hebben dagelijks veel contact met inwoners, ondernemers en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan. Vindt u dat u door medewerkers of bestuurders van de gemeente niet correct bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente zal uw klacht volgens een vastgestelde procedure (hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht) afhandelen.

Let op! Heeft u een klacht of melding over de openbare ruimte, zoals een losse stoeptegel, omgewaaide boom, kapotte lantaarnpaal of zwerfafval? Geef dan een melding door via FIXI.

Dien online een klacht in tegen medewerker of bestuurder

Hoe dien ik een klacht in tegen een medewerker of bestuurder?

U kunt uw klacht op twee manieren indienen:

Wat vermeld ik in een klacht?

U geeft een beschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht. Hierbij vermeldt u tevens wanneer het incident heeft plaatsgevonden en welke medewerker/bestuurder van de gemeente Beekdaelen betrokken was. Verder is het van belang dat u uw klacht voorziet van uw naam, adres en telefoonnummer.

Wat is het vervolg?

Binnen één week na het indienen van de klacht neemt de klachtbehandelaar telefonisch contact met u op. Er wordt dan samen met u gekeken hoe de klacht het beste kan worden behandeld. Het is mogelijk dat u uw klacht hierbij mondeling kunt toelichten. Normaal gesproken krijgt u binnen zes weken een inhoudelijke reactie op uw klacht. Het kan echter voorkomen dat er omstandigheden zijn die het halen van deze termijn niet mogelijk maken. In dat geval wordt deze termijn maximaal met vier weken verlengd. Hierover wordt u geïnformeerd. U krijgt altijd een schriftelijke reactie op uw klacht.

Let op!
Klachten hebben altijd betrekking op een gedraging en niet op een besluit. Heeft u een klacht die betrekking heeft op een besluit, kijk dan bij bezwaar en beroep.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over de wijze waarop een medewerker/bestuurder van de gemeente zich tegenover u heeft gedragen.

Waarover kunt u niet klagen?

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met de inhoud van het beleid van de gemeente of als er mogelijkheden bestaan om een bezwaar- of beroepschrift in te dienen. Ook worden meldingen over bijvoorbeeld een omgevallen boom of een verzakking in de weg niet aangemerkt als klacht. Dergelijke meldingen worden uiteraard wel met de nodige zorgvuldigheid behandeld, maar zijn geen klachten in de zin van de wet. Klachten waar het hier om gaat hebben altijd betrekking op een gedraging van een medewerker en/of bestuurder van de gemeente Beekdaelen.

Wat kost het?

De klachtafhandeling is gratis.

Heeft u gevonden wat u zocht?