Direct aanvragen (nieuwe gebruiker EvenementenAssistent)(externe link)Direct aanvragen (met inlogcode EvenementenAssistent)(externe link)

Let op: om een klein evenement aan te melden met behulp van de evenementenassistent, dient u in de aanvraag aan te geven dat het een buurt- barbecue-of straatfeest betreft.

Hoe werkt het?

 • Maak een algemene evenementen-assistent account aan voor uw vereniging of organisatie, zodat u bij een volgende aanvraag de eerder aangeleverde gegevens kunt hergebruiken.
 • Bezit u al een inlogcode, gebruik dan na het inloggen de reeds eerder aangeleverde gegevens door het icoontje "kopiëren" te gebruiken. De reeds bekende gegevens zijn dan al voor u ingevuld. U hoeft alleen de gewenste gegevens te wijzigen.

Voldoe ik aan de voorwaarden voor een melding?

 1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
 2. het evenement tussen 9.00 en 24.00 uur plaats vindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht vóór 10.00 uur of na 23.00 uur;
 4. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 5. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
 6. er een organisator is;
 7. de organisator de schade die hij door zijn handelen aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden toebrengt vergoedt en voorts alle mogelijke maatregelen neemt om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van zijn handelen schade zullen lijden;
 8. de organisator het in gebruik genomen terrein en de directe omgeving daarvan zuivert van papier en ander afval;
 9. de organisator binnen 4 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Wat moet ik doen?

Geef de melding online(externe link) door bij de gemeente. Alle belangrijke partijen, zoals de gemeente, politie, brandweer en hulpverleningsorganisaties worden automatisch over uw melding geïnformeerd.

Kleine evenementen dienen minimaal vier weken vóór de datum van het evenement te worden aangevraagd.

Heeft u gevonden wat u zocht?