Landschapskader Beekdaelen

Het fraai en afwisselend landschap in Beekdaelen willen wij in stand houden en waar mogelijk versterken. Daarom is het ‘Landschapskader Beekdaelen’ opgesteld.

De gemeente Beekdaelen kenmerkt zich door een fraai en afwisselend landschap. Dit willen wij graag in stand houden en waar mogelijk versterken. Om de bestaande kwaliteiten in beeld te brengen en vooruit te blikken naar de toekomst, hebben wij het ‘Landschapskader Beekdaelen’ op gesteld.

Het Landschapskader Beekdaelen is een visie- en inspiratiedocument, dat weergeeft hoe ons landschap is ontstaan, welke kwaliteiten we nu hebben en hoe wij deze nog zouden kunnen versterken. Tevens dient het Landschapskader Beekdaelen als onderlegger en bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

Het Landschapskader Beekdaelen is tot stand gekomen op basis van overleg met een groot aantal maatschappelijke partners, van natuur tot landbouw, van toerisme tot cultuurhistorie en van water tot sociaal domein. Door de integrale aanpak hebben wij partijen bij elkaar gebracht om samen te werken aan ons landschap.

Het Landschapskader Beekdaelen is op 14 juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en wordt gevolgd door een uitvoeringsprogramma waarin de partners samen aan de slag gaan. Ideeën voor dit uitvoeringsprogramma zijn altijd welkom!

Heeft u een idee dat u met ons delen? Neemt u dan contact op met Léon Jongen of Ellen Knibbeler van gemeente Beekdaelen, via 088 – 450 0000 of gemeente@beekdaelen.nl (o.v.v. Landschapskader Beekdaelen).

Kijk ook op de pagina Beleidsnotities.

Document

Kunt u dit pdf niet openen en/of lezen? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000. Wij helpen u graag verder.

Heeft u gevonden wat u zocht?