Met deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen en nieuws rond de aanpak van wateroverlast in Hegge.

Nieuw gezicht: Remmert Slagter opvolger van Geert Hendrickx

Graag stel ik me even voor. Liever doe ik dat natuurlijk persoonlijk, maar nu alvast even in de ‘Nieuwsbrief Hegge’. Ik ben 59 jaar en ben een energiek persoon. Ik werk graag aan dingen die ertoe doen, zoals hier aan een
(water-)veilige en gezonde leefomgeving van bewoners. 

Ik heb 15 jaar ervaring als omgevingsmanager in de aanleg van wegen, verbreding van Brabantse kanalen, kruisingen van spoorlijnen met wegen, mtb-routes. De maatschappelijke belangen samenbrengen met die van de buren, de buurt en de ondernemers, daarin zit de uitdaging.

Ik vervang Geert Hendrickx als omgevingsmanager van het Waterschap Limburg, die in een ander gebiedsteam gaat werken. Voor advies en vragen zal hij op de achtergrond zeker nog te vinden zijn.

Blijf op de hoogte

Alle informatie over project Hegge vindt u op de projectwebsite www.waterschaplimburg.nl/hegge.
U kunt zonder account alles lezen, maar wanneer u een account aanmaakt, dan kunt u ook reageren, vragen stellen of op een andere manier meedoen.

Wanneer u met uw account ingelogd bent, klikt u dan ook op de nieuwspagina even op de button ‘Volgen’. U ontvangt dan telkens een e-mail zodra er iets wordt gepubliceerd over dit project. Zo blijven wij blijven graag met u in contact en blijft u op de hoogte.

Op deze internetpagina kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over project Hegge, dan ontvangt u alle relevante updates in uw mailbox!

Ook via de website van gemeente Beekdaelen (www.beekdaelen.nl/Hegge) kunt u doorlinken naar de projectwebsite.

Wateraanpak Hegge, stand van zaken

De wateraanpak in Hegge kent 3 onderdelen. Hieronder worden ze per onderdeel toegelicht.

A. Regenwaterbuffer achter de achtertuinen 77-89

Dit deelproject heeft betrekking op de regenwaterbuffer die aansluit op de achtertuinen van Hegge 77 – 89.

In het veld, achter Hegge 77 – 89, zijn donderdag 6 januari 2022 piketpaaltjes in de grond geslagen met hierop een hoogteaanduiding. De paaltjes beschrijven de contour van de rand van de regenwaterbuffer en geven duidelijkheid over om welke hoogte het gaat als we spreken over de +77,0 mNAP.

Geert en Remmert hebben op zaterdag 8 januari contact gehad met de bewoners van de aangrenzende tuinen. We hebben over diverse belangen gesproken. De hoogte van de dam is het meeste bepalende (én storende) element in het uitzicht. Verder zijn er verschillende suggesties gedaan voor onderhoud en beplanting van de dam.

B. Stroombaan Eyskensweg

Dit onderdeel omvat de stroombaan die over de Eyskensweg richting het terrein van de Gasunie gaat. In dit deel zoeken we de oplossing in het afbuigen van het water -dat nu nog direct van de akker naar Hegge stroomt- naar de Eyskensweg.

Vervolgens steekt het water via een duiker de Hegge over richting het Gasunieterrein. Op de oprit naar het Gasunieterrein wordt het water afgebogen richting het westen. Vervolgens gaat het door een uit te diepen sloot en wordt dan door een bestaande watergang naar het noorden afgevoerd. Via de onderdoorgang van de A76 komt het water uit in de Geleenbeek.

C. Regenwaterbuffers optimalisering Diependaalsweg en Heggerweg

In dit onderdeel zijn de 3-traps regenwaterbuffers opgenomen ter hoogte van de Diependaalsweg en de Heggerweg. Omdat de aanpak van Hegge een grotere reikwijdte heeft gekregen, is dit stuk van het afstroomgebied betrokken in het gehele project. 

Het functioneren van deze 3-traps regenwaterbuffers wordt begin dit jaar nader beoordeeld, waarbij we nog zoeken naar optimalisatiemogelijkheden.

Planning

De globale planning is dat we in de zomer 2022 het zogeheten ‘Projectplan Waterwet’ in ontwerp ter inzage kunnen leggen. Voorafgaande hieraan zullen we met de omwonenden het ontwerp bespreken. Dat is in het komende half jaar. Zodra een datum bekend is, informeren wij u hierover.

Afhankelijk van de reacties en de mogelijke aanpassingen op het projectplan, kunnen we in 2023 tot uitvoering van de maatregelen overgaan. Dit alles om de wateroverlast in de toekomst verder te beperken rondom Hegge.

    Vragen

    Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over de aanpak van de wateroverlast rond Hegge? Neemt u dan contact op met:

    • Remmert Slagter, omgevingsmanager bij Waterschap Limburg, 06 - 536 02 636
    • Raymond Palant, gemeente Beekdaelen, 088 – 450 2000