De inhoud is geladen.

Logo gemeente Beekdaelen

Nuinhofwijk Nuth

Nuinhofwijk Nuth

De rijksmonumentale woningen in de Nuinhofwijk in Nuth zijn ruim 100 jaar oud. Ze zijn al eens opgeknapt, maar nu is het tijd voor een ingrijpende aanpak. Daarom gaat woningcorporatie Wonen Zuid een deel van de huizen restaureren en een ander deel slopen en opnieuw bouwen. De gemeente Beekdaelen knapt de openbare ruimte op. Met deze integrale aanpak wordt de wijk bewaard én klaargemaakt voor de toekomst.

Waarom is het nodig om de woningen aan te pakken?

Veel huizen in de Nuinhofwijk hebben gebreken, zoals vochtproblemen, scheuren in het metselwerk en bolstaande gevels. Verder zijn de woningen niet energiezuinig en niet levensloopbestendig. De staat van de huizen, het lage energielabel en de wens om passende woningen voor de wijkbewoners te bouwen, zijn de reden voor een ingrijpende aanpak.

Wat gaat er gebeuren?

Het plan is om het hart van de wijk, de karakteristieke panden in de Tiendstraat, grondig te restaureren. Ook 17 beeldbepalende hoekpanden worden gerestaureerd. De overige woningen maken plaats voor comfortabele en duurzame nieuwbouwwoningen: 12 eengezinswoningen en 31 levensloopbestendige woningen. Vanwege de status als Rijksmonument sluit het ontwerp van de nieuwbouw aan bij de historische woningen.

Meer hierover leest u op de pagina van Wonen Zuid.

Brochure informatie over toekomst Nuinhofwijk (pdf, 1,9 MB)

Heeft u moeite met het lezen van bovenstaand pdf-document? Dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl

Wat gaat in de openbare ruimte gebeuren? 

Om de wijk klaar te maken voor de toekomst, wordt niet alleen aan de huizen gewerkt. We knappen ook de openbare ruimte op. Met de openbare ruimte bedoelen we de ruimte in de wijk die iedereen kan gebruiken, zoals de straten en stoepen.

We werken om te beginnen onder de grond. Zo vernieuwen we het riool. Als straks alle huizen gerestaureerd of vernieuwd zijn, richten we de openbare ruimte boven de grond opnieuw in. Dan komen er bijvoorbeeld nieuwe stoepen, nieuw groen en nieuwe verlichting. We zorgen ervoor dat deze nieuwe inrichting past bij de uitstraling van de buurt. Met genoeg groen proberen we hittestress en wateroverlast te voorkomen. We letten daarbij op de verdeling tussen groen en parkeren. 

Voorkeursrecht particuliere woningen

De hele wijk moet worden aangepakt, dus zowel de huurwoningen als de particuliere woningen. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang dat de particuliere woningen worden aangekocht. Er is daarom een zogeheten voorkeursrecht gevestigd op deze woningen. Dit houdt in dat particuliere woningeigenaren die hun woning willen verkopen, deze eerst aan de gemeente Beekdaelen moeten aanbieden.

Voorkeursrecht particuliere woningen

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de plannen voor de woningen? Of over uw huur? Dan kunt u deze stellen aan Wonen Zuid via info@wonen-zuid.nl of bel 088 – 66 53 653.

Heeft u vragen over het voorkeursrecht en het verkopen van uw woning? Of over het opknappen van de openbare ruimte? Dan kunt u terecht bij gemeente Beekdaelen via gemeente@beekdaelen.nl (vermeld bij het  onderwerp van uw mail a.u.b. 'Nuinhofwijk') of bel 088 – 450 20 00.