Op 7 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om voor de particuliere percelen in de Nuinhofwijk de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen.

In dit besluit staat dat wanneer een particuliere eigenaar zijn of haar perceel wil verkopen, hij of zij dit perceel verplicht aan de gemeente Beekdaelen moet aanbieden. De eigenaar is echter niet verplicht tot verkoop.
Dit besluit is genomen om ervoor te zorgen dat de Nuinhofwijk kwalitatief goed kan worden geherstructureerd.

De bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders leest u terug via officielebekendmakingen.nl(externe link)

Meer informatie

Meer informatie over de Wet voorkeursrecht gemeenten vindt u in de brochure ‘De wet voorkeursrecht gemeenten’.
Heeft u moeite met het lezen van de pdf's, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl 

Vragen over de Wet voorkeursrecht gemeenten?

Neem dan contact op met de gemeente Beekdaelen via 088-4502000 en vraag naar een medewerker van vastgoed-grondbedrijf. U kunt uw vragen ook per mail stellen via gemeente@beekdaelen.nl.