Eikenprocessierups/wespen/muizen

Bevinden de processierupsen/wespen/muizen zich op particulier grondgebied? Schakel dan zelf een verdelger in. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
Als u processierupsen, wespennesten of muizen op gemeentegrond tegenkomt, dan kunt u online een melding doorgeven via Fixi(externe link).

Ratten

U kunt uw melding over ratten online doorgeven via Fixi(externe link). Omschrijf de locatie zo duidelijk mogelijk. Geef hierbij aan of ze zich bevinden in de buurt van sport-, spel- of wandelvoorzieningen.

Meer informatie over de bestrijding van ratten (pdf 3,0 MB). Lees de toegankelijke tekst van de folder als u moeite heeft met het lezen van de pdf-folder.

Steenmarters, vleermuizen of hommels

Dit zijn beschermde diersoorten die de gemeente niet mag bestrijden. U kunt zelf een ongediertebestrijder inschakelen die u kan voorzien van eventuele weringsmaatregelen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Bijen

Bijen zijn een beschermde diersoort die niet bestreden mogen worden. U kunt zelf een imker inschakelen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Dood dier op openbaar terrein

Treft u een dood dier aan binnen de bebouwde kom en/of in het zicht vanaf de openbare weg, neemt u dan contact op met de meldkamer van de dierenbescherming via telefoonnummer 0900 700 9000. De dierenbescherming zal uw melding verder afhandelen. Als het een gehouden (huis)dier betreft, zal het worden gecontroleerd op aanwezigheid van een chip. Indien mogelijk zal de eigenaar in kennis gesteld worden van het overlijden van het dier.

Contactgegevens Dierenbescherming Limburg

Langereweg 9, 6121 SB, Born
Telefoon: 0900 - 700 9000
E-mail: limburg@dierenbescherming.nl
Website: limburg.dierenbescherming.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?