Ontwikkelplan kern Nuth

Gemeente Beekdaelen zoekt een locatie voor een nieuw gemeentehuis. In april 2024 heeft de raad besloten om zich daarvoor te focussen op Nuth. We zien dit als een kans om ook te kijken naar andere opgaves en lopende ontwikkelingen in de kern, zodat we waar mogelijk kunnen zorgen voor ‘koppelkansen’. Daarom maken we een ontwikkelplan voor de kern Nuth.

Nuth is de grootste kern van gemeente Beekdaelen. We hebben hier verschillende opgaves en er lopen een aantal ontwikkelingen om Nuth klaar te maken voor de toekomst.

Het ontwikkelplan

We zien het verkennen van de mogelijkheden voor een nieuw gemeentehuis in Nuth als een mogelijke katalysator voor andere opgaves in de kern. Daarmee bedoelen we dat doelen of projecten misschien te combineren zijn om ervoor te zorgen dat ze elkaar versterken. Die versterking moet leiden tot een kern die toekomstige (sociaal/maatschappelijke) opgaves aan kan.

Het ontwikkelplan richt zich op de kern van Nuth, exclusief bedrijventerrein de Horsel. In het ontwikkelplan zetten we op een rij welke ontwikkelingen er al lopen, welke eraan komen en hoe deze met elkaar te koppelen zijn. We kijken hierbij ook naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen en maken ook een doorkijk naar het Nuth van de toekomst. We kijken naar waar we de focus leggen en welke fasering past. Het uiteindelijke doel is om de leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit van de kern te verbeteren.

Aanpak 

We maken het ontwikkelplan samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden, omdat we het van belang vinden om te weten wat mensen belangrijk vinden om hun kern levendig en leefbaar te houden. Komende tijd werken we uit hoe we dit precies gaan doen.

Meedoen?

We waarderen uw betrokkenheid en zijn benieuwd naar uw inbreng. We werken uit hoe we het ontwikkelplan gaan maken en hoe u daarin kunt meedoen.

Planning

De raad heeft op 23 april 2024 opdracht gegeven om een ontwikkelplan op te gaan stellen voor de kern Nuth. Het College van B&W gaat met deze opdracht aan de slag. We koersen erop dat de gemeenteraad het ontwikkelplan eind 2024/begin 2025 kan vaststellen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan stel ze gerust, dit kan via gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ontwikkelplan Nuth.