Bedrijventerreinen bieden grote verduurzamingskansen – ook in Beekdaelen!

Het besef dat het hoog tijd is om stevig aan de slag te gaan met verduurzaming en daarmee CO2-reductie is er inmiddels volop in het Limburgse bedrijfsleven. Daarbij krijgen bedrijventerreinen een steeds voornamere rol. Dat is ook het geval in de gemeente Beekdaelen. Het waarom is duidelijk: recent onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijventerrein De Horsel in zijn eentje goed is voor zo’n 30% van het energieverbruik in de gehele gemeente; zowel wat elektriciteit als gas betreft. Als hier dus besparende maatregelen worden genomen is er veel klimaatwinst mogelijk. Hetzelfde onderzoek maakt hiernaast melding van een aanzienlijk potentieel als het gaat om het opwekken van duurzame energie.

Projectgroep energiek aan de slag met De Horsel

Een projectgroep is nu bezig om concrete stappen voor te bereiden. Deze groep bestaat uit het vertegenwoordigers van het team Energie & Duurzaamheid van de gemeente, de lokale energiecoöperatie ImpulZ en de onafhankelijke stichting Groene Economie Limburg. Projectleider via deze stichting is Ilmar Woldring, gebiedsmanager voor Zuid-Limburg. ‘De Horsel biedt volop kansen. Denk bijvoorbeeld aan een isolatieprogramma, dat interessant kan zijn bij de oudere gebouwen op het terrein, en die zijn er in de meerderheid. Op de daken van de bedrijven liggen nu al ruim 6500 zonnepanelen. Hier lijkt een verdubbeling haalbaar, vooropgesteld dat bedoelde daken stevig genoeg zijn. En ook valt te denken aan het overdekken van grote parkeerplaatsen met gebruikmaking van zonnepanelen; een maatregel die ook nog eens zogenaamde hittestress kan verminderen. Bovendien zien we toepassingsmogelijkheden voor kleine windturbines.’

Jeu Goossen is voorzitter van energiecoöperatie ImpulZ. ‘Wij zijn blij dat we uitgenodigd zijn om te participeren in de projectgroep. Onze meerwaarde zit  ‘m niet alleen in de technische expertise die we kunnen inbrengen, maar ook in ons netwerk, dat we graag voor de verduurzaming mobiliseren. Als zodanig vormen we in wezen een brug tussen overheid, burgers en bedrijven. Dat is mooi, want uiteindelijk zullen we samen de klus moeten zien te klaren!’

De gemeente onderschrijft deze zienswijze voluit. Maria Mobers, die er beleidsmedewerker Energie & Duurzaamheid is: ‘In september vorig jaar hebben we voor onze ondernemers een succesvolle inspiratiesessie gehouden. De nu spelende energiecrisis wakkert de belangstelling voor verduurzaming alleen maar aan. Nu komt het erop aan dat we de goede dingen op een goede manier, maar wel met spoed, oppakken. De dialoog met onze ondernemers gaan we nog intensiveren. Denk in dit verband onder meer aan de Belangenvereniging, waarmee we onze plannen al globaal hebben besproken.’  

Wenkende perspectieven

De Horsel vormt in Beekdaelen het eerste project, niet het laatste. Maria Mobers: ‘De Horsel kan op termijn voor misschien wel 80% zelfvoorzienend zijn. Maar we hebben nog méér bedrijventerreinen. Welke mogelijkheden bieden De Reuken en De Breinder? En welke De Steeg? Dat gaan we natuurlijk ook onderzoeken. Maar eerst willen we van de verduurzaming van De Horsel een succes maken.