Stap 1. Vergunningcheck

Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket.

Wat is het Omgevingsloket?

Met de invoering van de Omgevingswet komt er ook een nieuwe Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen, maar geadviseerd wordt om eerst een verzoek om vooroverleg in te dienen.
  • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
  • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
  • Formele aanvragen van een vergunning & Mijn Omgevingsloket: zie stap 4.

Indien uit de omgevingcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, plan dan een 
Vooroverleg met uw gemeente in. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Indienen

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Ga naar Stap 2: Vooroverleg voeren

Doe de vergunningcheck