Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten

Gemeente Beekdaelen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om bedrijven en maatschappelijke organisaties hierin te ondersteunen, biedt Beekdaelen een lening aan om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming.

Wat is het?

De lening is een stimuleringslening die verstrekt wordt aan bedrijven of maatschappelijke organisaties die duurzame investeringen willen doen. Deze bijdragen dienen bij te dragen aan beleidsdoelen zoals omschreven in de Duurzaamheidsvisie van Beekdaelen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het verbeteren van biodiversiteit of het klimaatbestendiger maken van de bebouwde omgeving.

De aanvrager kan een aanvraag voor een lening tussen 10.000 euro en 100.000 euro indienen; de looptijd van de lening is 15 jaar. De rente voor de lening wordt op het moment van toewijzen bepaald. Vanuit de SVn wordt 1% van de hoofdsom, minimaal 1.500 euro, in rekening gebracht. Deze kosten mogen in de lening worden opgenomen zolang de hoofdsom onder 100.000 euro ligt.

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de lening en beheert het fonds.

Hoe werkt het?

Een bedrijf of maatschappelijke organisatie kan een aanvraag indienen middels het aanvraagformulier. Hierin is onder andere een projectplan, beschrijving van de businesscase, een financiële onderbouwing en een planning bijgesloten.

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt vervolgens de aanvraag. Dat gebeurt volgens een aantal criteria:

  • Verbinding met gemeente Beekdaelen;
  • Doelmatigheid van de financiering;
  • Sterkte van de businesscase;
  • Bewustwording over duurzaamheid in de gemeente.

Het college kan bij de aanvraag om aanvullende informatie vragen.

Wanneer het college de lening toewijst, kan de aanvrager een reservering voor de stimuleringslening doen bij SVn. SVn voert een financiële toets uit en verstrekt en beheert de lening.

Voor wie is de stimuleringslening bedoeld?

De stimuleringslening is bedoeld voor:

  • Rechtspersonen in de vorm van een onderneming, gevestigd in gemeente Beekdaelen, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of stichting, gevestigd in gemeente Beekdaelen, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval (sport)verenigingen, kerken, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, met uitzondering van VvE’s.

Bekijk voor meer informatie de verordening Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten. Bij vragen kunt u contact opnemen met duurzaamheid@beekdaelen.nl.

Regelingen ondernemers

Vul voor een aanvraag het bijgevoegde aanvraagformulier Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten in. Zodra u het formulier heeft verstuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Aanvraagformulier

eHerkenningAanvraagformulier "Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten" met Eherkenning

DigiDAanvraagformulier "Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten" met DigiD

Heeft u gevonden wat u zocht?