Nederland gaat van het aardgas gaf, zo ook Beekdaelen; Gemeenteraad Beekdaelen stelt hiervoor vertrekpunt vast in Transitie Visie Warmte 1.0

Nederland gaat van het aardgas af, zo ook Beekdaelen. In het klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. In het klimaatakkoord staat ook dat de gemeenten in deze transitie de regie hebben. Dat betekent dat gemeenten met alle betrokken partijen kijken hoe deze opgave kan worden vormgegeven. Hoe? Dat beschrijven we in de Transitievisie Warmte (TVW).

De Transitievisie Warmte is, zoals de naam aangeeft, een visiedocument. Er worden dus geen ’harde’ keuzes in gemaakt. Het is ook een dynamisch document. Om, bijvoorbeeld, rekening te houden te met de nieuwste ontwikkelingen op de markt, wordt de Transitievisie Warmte uiterlijk om de vijf jaar herijkt.

Oud wethouder Timmermans: In de Transitievisie Warmte 1.0 beschrijven we waar we nu staan en wat we de komende jaren gaan doen in de transitie naar een aardgasvrij Beekdaelen. We wijzen in de Transitievisie Warmte 1.0 nog geen wijken aan waarvan we de mogelijkheden gaan verkennen in Wijkuitvoeringsplannen. Daarvoor is meer technisch onderzoek nodig. Ook willen we dat partijen kunnen participeren, daarom stellen we een participatieplan op.
Het is van groot belang dat de inwoners en andere stakeholders vroegtijdig bij het proces te betrekken spreekt de Raad van Beekdaelen uit en die boodschap onderstreep ik graag zegt oud wethouder Timmermans.

De uitkomsten van de technische verdieping en het participatieproces worden aangeboden in de Transitievisie Warmte 2.0 (naar verwachting, in de tweede helft van 2022). In die versie wijzen we wél wijken aan die potentie hebben om als eerste van het aardgas te gaan. Let wel: dat betekent niet automatisch dat die wijk ook daadwerkelijk als (een van de) eerste van het aardgas gaat. Dat gaan we verkennen in Wijkuitvoeringsplannen. We starten, naar verwachting, in 2023 met deze Wijkuitvoeringsplannen.

De Transitievisie Warmte 1.0, is op 21 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Beekdaelen en kan worden gezien als het vertrekpunt in deze complexe opgave. 

De Transitievisie Warmte 1.0

Heeft u gevonden wat u zocht?