Het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis, bijvoorbeeld ijscowagen.  

Hoe werkt het?

Voor het venten dient aan de volgende regels te worden voldaan:

  • de venter moet minstens 18 jaar zijn en voorzien zijn van een legitimatiebewijs;
  • venten is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur;
  • de venter mag geen overlast veroorzaken voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte;
  • de venter mag zich niet ophouden binnen een afstand van 50 meter, gemeten langs de straat, van een winkel of een standplaats die dezelfde of soortelijke waren, goederen of diensten aanbiedt als waarmee wordt gevent;
  • er mag geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie of megafoon.

In het geval niet voldaan kan worden aan de voorwaarden, kunt u het college (schriftelijk en gemotiveerd) verzoeken ontheffing te verlenen van deze voorwaarden. Het college zal vervolgens beslissen of deze ontheffing kan worden verleend.

Heeft u gevonden wat u zocht?