Venten is het vanuit een voertuig verkopen van goederen of diensten van huis tot huis of op straat. Bijvoorbeeld vanuit een ijscowagen, groentewagen of rijdende supermarkt. U bedient de mensen die iets willen kopen en rijdt daarna weer verder. U hebt geen vaste standplaats.

Hoe werkt het?

Voor het venten dient aan de volgende regels te worden voldaan:

  • u bent minimaal 18 jaar;
  • venten is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur;
  • de venter mag geen overlast veroorzaken voor winkelend publiek en overige verkeerdeelnemers;
  • Venten is verboden binnen een straal van 50 meter van een winkel of een standplaats die dezelfde of soortelijke goederen of diensten aanbiedt;
  • er mag geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie of megafoon.

Indien u niet aan al deze voorwaarden kunt voldoen, kunt u het college (schriftelijk en gemotiveerd) verzoeken ontheffing te verlenen van deze voorwaarden. Het college zal vervolgens beslissen of deze ontheffing kan worden verleend.

Heeft u gevonden wat u zocht?