Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam?

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Wilt u een standplaats aanvragen?

U vraagt dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Standplaats online aanvragen

Hoe werkt het?

U komt voor deze vergunning in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt vanaf een vaste, openbare plek in de openlucht, goederen of diensten aanbieden, gebruikmakend van bijvoorbeeld een kraam, een wagen of een tafel.
  • De locatie van de standplaats moet passen bij de functie die de gemeente heeft toegewezen aan de locatie. Dit kunt u terugvinden in het omgevingsplan, zie hiervoor: Regels op de kaart - Omgevingsloket.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning online aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager.
  • Welke goederen of diensten u verkoopt.
  • Bewijs van inschrijving Kamer v. Koophandel.
  • Op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening).
  • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
  • De afmeting van kraam/wagen.
  • Of u wenst gebruik te maken van de nutsvoorziening (stroom en/of water).

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt. 

Aanvullende informatie

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Wat kost het?

De kosten voor een standplaatsvergunning zijn te raadplegen in de legesverordening.

Heeft u gevonden wat u zocht?