Marktplaats aanvragen

De kernen Nuth en Schinveld hebben een weekmarkt. Wilt u een plaats op de markt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Wilt u een marktplaats aanvragen?

U vraagt dan een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Marktplaats online aanvragen

Hoe werkt het?

U kunt een plaats op de markt vragen als u voldoet aan het volgende:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U bent handelingsbekwaam.
  • U bent minimaal 18 jaar.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning online aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Kopie legitimatiebewijs van de aanvrager.
  • Welke goederen of diensten u verkoopt.
  • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel.
  • Op welke weekmarkt u wilt staan.
  • De afmeting van kraam/wagen.
  • Of u wenst gebruik te maken van de nutsvoorziening (stroom en/of water).

Aanvullende informatie

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Wat kost het?

De kosten voor een marktplaatsvergunning zijn te raadplegen in de legesverordening.

Heeft u gevonden wat u zocht?