Wilt u participeren in de verduurzaming van Beekdaelen? Dan helpen wij u graag.

ImpulZ Energiecoöperatie Beekdaelen

In 2020 is in Beekdaelen een energiecoöperatie opgericht: ImpulZ. Deze coöperatie wil samen met inwoners van Beekdaelen de energietransitie in de gemeente gestalte geven. ImpulZ wil de leden laten profiteren van lokaal opgewekte groene energie.

Website ImpulZ(externe link)

Facebook ImpulZ(externe link)

Duurzaamheidstafel

Bij de Duurzaamheidstafel kunt u een aanvraag indienen voor een subsidie voor een duurzaamheidsinitiatief. Denk aan het starten van een voedseltuin of voorlichting geven over duurzaamheid op scholen

De tafel bestaat uit ongeveer 15 inwoners van Beekdaelen die beslissen over de aanvragen. Duurzame initiatieven worden op deze manier zo veel mogelijk van onderop georganiseerd.

Duurzaamheidstafel

Denktank Beekdaelen

De Denktank is een groep van ongeveer 20 inwoners die actief meedenken in de energie- en warmtetransitie. Ook heeft de Denktank een adviserende rol naar de raad. Met de Denktank willen we lokaal aanwezige kennis en expertise mobiliseren. Het doel van de Denktank is om onze inwoners te betrekken bij duurzaamheidsopgaven, en kennis en expertise uit te maatschappij op te halen.

Denktank

Heeft u gevonden wat u zocht?