Ook voor bedrijven, verenigingen of andere instanties die binnen Beekdaelen willen verduurzamen staat de gemeente klaar om te helpen waar mogelijk.

Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten

Bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid bij gemeente Beekdaelen een stimuleringslening te krijgen. De lening is bedoeld om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van Beekdaelen. Denk aan het verminderen van CO2-uitstoot of het verbeteren van biodiversiteit. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de aanvraag.

Stimuleringslening

Subsidie Emissieloze bedrijfswagens

Bent u ondernemer of heeft u een non-profitorganisatie? En koopt of financial-leaset u een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto? Vraag de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) aan voordat u een definitieve overeenkomst sluit.

SEBA subsidie

Subsidie bouw, onderhoud en verduurzaming sportverenigingen

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor aanvullende subsidie

BOSA subsidie

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

TEK regeling

Energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor ondernemers waarbij de ondernemer investeringskosten in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie kan aftrekken.

Energie-investeringsaftrek