De inhoud is geladen.

Logo gemeente Beekdaelen

Harmonisatie beleid

Een van de uitdagingen die onze jonge gemeente heeft is om het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één beleid voor Beekdaelen te maken. Dit noemt men harmoniseren van beleid. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting maar dat is ook een belofte die wij aan onze inwoners hebben gemaakt.

Inleiding

Tijdens de dorpsbijeenkomsten in 2018 kwam heel sterk de vraag naar voren om verenigingen te ontzorgen door de regels rondom evenementen en subsidies tot een minimum te beperken. Maar ook de vraag om vanuit de gemeente te blijven ondersteunen met deskundigheid en de verbinding te maken met andere verenigingen.

Inleiding

Harmonisatie subsidieregeling

De voormalige gemeenten kenden allen een waarderingssubsidie voor verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Een jaarlijkse subsidie ter ondersteuning van de verenigingen om activiteiten te kunnen organiseren.

Harmonisatie subsidieregeling

Harmonisatie accommodatiebeleid

Onze gemeentelijke accommodaties zijn een plek waar inwoners samen komen en elkaar kunnen ontmoeten.

Harmonisatie accommodatiebeleid

Harmonisatie evenementenbeleid

Evenementen zorgen niet alleen voor leefbaarheid in onze kernen, ze zorgen er vooral ook voor dat er een groot aanbod aan verenigingen is en blijft. Evenementen verbinden mensen, jong en oud.

Harmonisatie evenementenbeleid