Nieuw model Nederlandse identiteitskaart

Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig? Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd.

Als gevolg hiervan kunnen er vanaf donderdag 29 juli 11.00 uur tot en met zondag 1 augustus geen (spoed)paspoorten en (spoed)identiteitskaarten worden aangevraagd.

Gevolgen aanvraag- en uitgifte van reisdocumenten en tijdens overgangsweekend

De leverancier van de kaarten is genoodzaakt om voor de overgang naar het nieuwe model de productie van zowel identiteitskaarten als paspoorten tijdelijk stil te leggen. Vanaf donderdag 29 juli 11.00 uur tot en met zondag 1 augustus kunnen daarom geen (spoed)paspoorten en (spoed)identiteitskaarten worden aangevraagd bij de gemeentebalie. Uitreiking van documenten kan wél doorgaan.

Harmonisatie beleid

Een van de uitdagingen die onze jonge gemeente heeft is om het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één beleid voor Beekdaelen te maken. Dit noemt men harmoniseren van beleid. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting maar dat is ook een belofte die wij aan onze inwoners hebben gemaakt.

Inleiding

Tijdens de dorpsbijeenkomsten in 2018 kwam heel sterk de vraag naar voren om verenigingen te ontzorgen door de regels rondom evenementen en subsidies tot een minimum te beperken. Maar ook de vraag om vanuit de gemeente te blijven ondersteunen met deskundigheid en de verbinding te maken met andere verenigingen. .

Inleiding

Harmonisatie subsidieregeling

De voormalige gemeenten kenden allen een waarderingssubsidie voor verenigingen of vrijwilligersorganisaties. Een jaarlijkse subsidie ter ondersteuning van de verenigingen om activiteiten te kunnen organiseren.

Harmonisatie subsidieregeling

Harmonisatie accommodatiebeleid

Onze gemeentelijke accommodaties zijn een plek waar inwoners samen komen en elkaar kunnen ontmoeten.

Harmonisatie accommodatiebeleid

Harmonisatie evenementenbeleid

Evenementen zorgen niet alleen voor leefbaarheid in onze kernen, ze zorgen er vooral ook voor dat er een groot aanbod aan verenigingen is en blijft. Evenementen verbinden mensen, jong en oud.

Harmonisatie evenementenbeleid

Nieuwsbrief harmonisatie subsidieregeling, accommodatiebeleid en evenementenbeleid

Nieuwsbrief harmonisatie beleid

Heeft u gevonden wat u zocht?