Het college van burgemeester en wethouders vergadert één keer per week.​ Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Afspraak maken met burgemeester of wethouder?

Het college heeft geen spreekuur. Voor uitnodigingen gericht aan het college of het maken van een afspraak met de burgemeester of een van de wethouders kunt u mailen naar bestuurssecretariaat@beekdaelen.nl.

Voor overige zaken en vragen kunt u een mail sturen naar gemeente@beekdaelen.nl.

Agenda's B&W-vergaderingen

De openbare agenda's van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders kunt u hieronder raadplegen.

Agenda's B&W-vergaderingen

Collegebesluiten

De besluiten die het college van Burgemeester en Wethouders in vergaderingen neemt, kunt u hieronder raadplegen.

Collegebesluiten

Heeft u gevonden wat u zocht?