Het college van burgemeester en wethouders vergadert één keer per week.​ Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Vragen aan het college?

Het college heeft geen spreekuur. U kunt met het bestuurssecretariaat een afspraak maken als u de burgemeester of een van de wethouders wilt spreken. Neem hierover contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@beekdaelen.nl.

Agenda's B&W-vergaderingen

De openbare agenda's van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders kunt u hieronder raadplegen.

Agenda's B&W-vergaderingen

Collegebesluiten

De besluiten die het college van Burgemeester en Wethouders in vergaderingen neemt, kunt u hieronder raadplegen.

Collegebesluiten

Heeft u gevonden wat u zocht?