Logo gemeente Beekdaelen

Verkiezingen 2023

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 15 maart 2023

Informatie en contact

Op deze webpagina vindt u informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen. Meer informatie vindt u uiteraard ook op de websites van Provincie Limburg(externe link) en Waterschap Limburg(externe link).   

Heeft u een vraag? E-mail uw vraag dan naar verkiezingen@beekdaelen.nl of neem telefonisch contact op via 088 – 450 2000. Gemeente Beekdaelen is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur (op vrijdag tot 12.30 uur). 

Informatie over de verkiezingen

Informatie over de verkiezingen voor laaggeletterden vindt u op de website van Prodemus: www.stemjijook.nl(externe link).

En ook attenderen wij u graag op de website van de Kiesraad, met veel informatie over de verkiezingen voor Provinciale Staten(externe link) en waterschappen(externe link).

Stemmen, hoe werkt dat?

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen voor Provinciale Staten én voor Waterschap Limburg.  U krijgt dus ook twee stempassen. Deze stempassen ontvangt u uiterlijk op 1 maart 2023.

Let op! Niet iedereen mag stemmen voor Provinciale Staten en het waterschap. Meer hierover leest u bij Wie mag stemmen?. 

Naar het stembureau

Neem uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. De stempassen levert u in bij het stembureaulid en u laat ook uw identiteitsbewijs zien. U krijgt dan twee stembiljetten, een voor Provinciale Staten en een voor het waterschap. Op het stembiljet staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing en alle kandidaten op wie u kunt stemmen.

In het stemhokje

De stembiljetten neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt.

Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U mag maar één rondje inkleuren per stembiljet en u mag er niets bijschrijven.

U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
Vouw het stembiljet daarna zo op dat niemand uw keuze kan zien.

De stembus

Er zijn aparte stembussen, een voor Provinciale Staten en een voor het waterschap. U stopt het gevouwen stembiljet in de bijbehorende stembus. U heeft dan uw stem uitgebracht.

Laatste nieuws

Uitslagen verkiezingen maart 2023

De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau op donderdag 16 maart 2023. De zitting vindt plaats in Sportcentrum Gitek in Nuth, start om 08.30 uur en duurt waarschijnlijk tot 17.00 uur. De zitting en de bekendmaking van de uitslag zijn openbaar.

Op donderdag 23 of vrijdag 24 maart stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting vervolgens de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast.

Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Uitslagen verkiezingen

Uitslag Provinciale Statenverkiezing 15 maart 2023

Uitslag Waterschapsverkiezing 15 maart 2023

Uitslagen verkiezingen maart 2019

Bent u benieuwd naar de uitslagen van de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen?  De uitslagen van deze verkiezingen (20 maart 2019) kunt u bekijken via de website van de Kiesraad: Provinciale Staten(externe link) en Waterschap Limburg(externe link).

In Beekdaelen zijn er 24 stembureaus open op 15 maart 2023. U kunt dan tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen bij het stembureau. Drie stembureaus zijn ingericht met corona-maatregelen.

Overzicht stembureaus in Beekdaelen