Binnen Beekdaelen worden vele openbare plaatsen vanwege sociale- en verkeersveiligheid verlicht. Er zijn welgeteld 8.812 armaturen welke ‘s nachts de openbare ruimte binnen Beekdaelen verlichten.

Waarom verLEDding?

De gemeente Beekdaelen heeft de visie om zo bewust mogelijk om te gaan met de openbare verlichting. Hierbij willen we de negatieve effecten beperken zoals het energieverbruik, daarmee samenhangende kosten en de lichtvervuiling.

Door het vervangen van de conventionele openbare verlichting naar LED (verLEDding) binnen Beekdaelen kunnen deze effecten worden beperkt.

Naast dat gemeente Beekdaelen de visie heeft om bewuster met openbare verlichting om te gaan is in 2013 door Rijksoverheid het Energieakkoord aangenomen. Dit Energieakkoord stelt dat het energieverbruik van de openbare verlichting verminderd moet worden naar de onderstaande doelen:

 • Ten opzichte van 2013 – 20% besparing in 2020
 • Ten opzichte van 2013 – 50% besparing in 2030

Op basis van de visie van Beekdaelen en het landelijk Energieakkoord is het project gestart om alle openbare verlichting binnen Beekdaelen te vervangen door LED verlichting met als doelen:

 • energiebesparing
 • kostenbesparing
 • minder lichtvervuiling

De redenen dat er voor LED verlichting is gekozen zijn als volgt:

 • LED verlichting verbruikt minder energie dan conventionele verlichting.
 • LED verlichting levert een vermindering in de onderhoudskosten. LED heeft namelijk een levensduur van 24 jaar tegenover 4 jaar voor conventionele verlichting.
 • LED verlichting zorgt voor minder lichtvervuiling in de omgeving. LED bundelt het licht beter waardoor er minder licht naar ongewenste plaatsen gaat.

Planning

Binnen de voormalige gemeenten van Beekdaelen is al een begin in gemaakt in het verLEDden. Daarom was in 2019 al 61% LED aanwezig.
Om ervoor te zorgen dat alle verlichting LED wordt is er ook een plan gemaakt voor de overige 3.384 armaturen te vervangen. Deze armaturen zullen medio 2022 allemaal vervangen zijn.

Resultaten

Door het vervangen van de huidige openbare verlichting naar LED wordt een energie- en kostenbesparing gecreëerd.

De resultaten zijn:

 • 2013: 1.399.913 kWh
 • 2019: 936.048 kWh, dit is een energievermindering ten opzichte van 2013 van 36%
 • 2022: 598.648 kWh, dit is een energievermindering ten opzichte van 2019 van 57%

In het kader van de gestelde eisen in het Energieakkoord wordt als referentiejaar voor de resultaten 2013 genomen.

Naast de energiebesparing levert dit project ook financiële besparing. Dit komt door de verminderde energiekosten en de besparingen in onderhoudskosten.

De besparing per jaar in energiekosten zijn € 6.750 en in onderhoudskosten €64.650. Samen zorgt dit voor een totale jaarlijkse besparing van € 71.400.
Deze besparing wordt gebruikt om de openbare verlichting te onderhouden en in de toekomst te vervangen.