Net als ZOwonen en Cicero Zorggroep, vinden wij het belangrijk dat de woon- en zorgvoorzieningen voor onze oudere inwoners ook in de toekomst op peil blijven. Op de bestaande locatie gelegen aan De Gyselaar wordt daarom een toekomstbestendig woon- en zorgprogramma ontwikkeld. ZOwonen en Cicero Zorggroep bepalen de kaders voor deze gebiedsontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeren, maximale bebouwingsgrenzen en maximale gebouwhoogten. Deze zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

Cicero Zorggroep ontwikkelt op de bestaande locatie aan De Gyselaar een toekomstbestendig woon-zorgprogramma, dat past bij de wensen van de cliënten, nu en in de toekomst. Dit vereist een innovatief en flexibel concept, zodat aan deze voorwaarden kan worden voldaan en dat tevens in een groene omgeving zal worden gebouwd. Er wordt alleen laagbouw gerealiseerd. Het huidige zorgcentrum Elvira zal na het gereedkomen van de nieuwbouw deels worden gesloopt.

ZOwonen ontwikkelt op de locatie waar zij al woningen gesloopt heeft, 48 appartementen met een lift voor senioren die nog zelfstandig kunnen wonen. Deze appartementen zijn rolstoelgeschikt. Het wordt een bijzonder project, waarin houtbouw en duurzaamheid worden gecombineerd. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van ZOwonen: www.zowonen.com/gyselaar(externe link).

Bestemmingsplannen

De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken voor respectievelijk de locaties van ZOwonen en Cicero Zorggroep, hebben van 27 oktober 2021 tot en met 8 december 2021, voor een ieder ter inzage gelegen. 

Het dossier van ZOwonen (maximaal 48 appartementen) is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/19/136780 275837. Digitaal is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) met identificatienummer NL.IMRO.1954.BPDeGijselaar2tm8-ON01. 

Het dossier van Cicero (realisatie van 144 zorgeenheden door middel van sloop, renovatie en nieuwbouw) is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer onder zaaknummer Z/19/136780 276439. Digitaal is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) met identificatienummer NL.IMRO.1954.BPDeGijselaar10-ON01. 

De bestemmingsplannen zijn op 8 maart 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.