Net als ZOwonen en Cicero Zorggroep, vinden wij het belangrijk dat de woon- en zorgvoorzieningen voor onze oudere inwoners ook in de toekomst op peil blijven. Op de bestaande locatie gelegen aan De Gyselaar wordt daarom een toekomstbestendig woon- en zorgprogramma ontwikkeld.

ZOwonen en Cicero Zorggroep bepalen de kaders voor deze gebiedsontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeren, maximale bebouwingsgrenzen en maximale gebouwhoogten. Deze zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken voor resp. de locaties van ZOwonen en Cicero Zorggroep, hebben van 27 oktober 2021 tot en met 8 december 2021, voor een ieder ter inzage gelegen. De bestemmingsplannen zijn op 8 maart 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.

De bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep ontwikkelt op de bestaande locatie aan De Gyselaar een toekomstbestendig woon-zorgprogramma, dat past bij de wensen van de cliënten, nu en in de toekomst. Dit vereist een innovatief en flexibel concept, zodat aan deze voorwaarden kan worden voldaan en dat tevens in een groene omgeving zal worden gebouwd. Het huidige zorgcentrum Elvira zal na het gereedkomen van de nieuwbouw deels worden gesloopt.

De komende 2 jaar staan diverse werkzaamheden op de planning. Werkzaamheden die niet ongemerkt zullen verlopen, en die impact hebben voor de omwonenden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bouwverkeer en sloopwerkzaamheden, die niet geruisloos kunnen en zullen plaatsvinden.

Zo zal er in de week van 23 januari 2023 (tijdens werkuren door de week) gebruik worden gemaakt van een puinbreker, die het nodige geluid maakt. Daarna starten de bouwwerkzaamheden, die in eerste instantie zullen doorlopen tot en met september 2023. In oktober 2023 starten de sloopwerkzaamheden van zorgcentrum Elvira. Ook dan zal gestart worden met een puinbreker, die gedurende een week actief is tijdens werkuren. Daarna vinden opnieuw bouwwerkzaamheden plaats tot eind 2024, wanneer het nieuwe en innovatieve zorgcomplex zal worden opgeleverd. Cicero doet haar best om de overlast tot een minimum te beperken, maar bouw- en sloopwerkzaamheden brengen nu eenmaal geluid(overlast) met zich mee. Met vragen kunnen omwonenden terecht bij de locatiemanager van zorgcentrum Elvira-Leontine, telefonisch bereikbaar via 046 442 91 11.

ZOwonen

ZOwonen ontwikkelt op de locatie waar zij al woningen gesloopt heeft, 48 appartementen met een lift voor senioren die nog zelfstandig kunnen wonen. Deze appartementen zijn rolstoelgeschikt. Het wordt een bijzonder project, waarin houtbouw en duurzaamheid worden gecombineerd. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van ZOwonen: degyselaar.zowonen.com/(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?