Enexis levert stroom en gas bij huishoudens via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhoudt Enexis dit netwerk goed. In de Bellenkampweg en Putstraat in Oirsbeek wordt daarom een nieuwe hoofdgasleiding aangelegd. De oude leiding wordt hierbij vervangen door een nieuwe. Vanaf week 6 (7 februari 2022) gaan de werkzaamheden van start.

Planning

De werkzaamheden gaan vanaf week 6 (7 februari 2022) van start en zullen duren tot eind april. De uitvoering vindt plaats in drie fasen: 

  • Fase 1: week 6 t/m 10
    Dit betreft de periode van 7 februari tot en met 11 maart 2022. Gestart wordt met de ene kant van de Bellenkampweg. Op onderstaande kaart aangeduid als rode lijn.
  • Fase 2: week 11 en 12
    Dit betreft de periode van 14 maart tot en met 25 maart 2022. Werkzaamheden in de Putstraat. Op onderstaande kaart aangeduid als groene lijn.
  • Fase 3: week 13 t/m 17
    Dit betreft de periode van 28 maart tot en met 29 april 2022. Werkzaamheden aan de andere kant (overzijde) van de Bellenkampweg. Op onderstaande kaart aangeduid als blauwe lijn.

Let op! Gaandeweg de uitvoering kan de duur per fase of de volgorde afwijken van bovenstaande.

overzichtskaart werkzaamheden gefaseerd Bellenkampweg/Putstraat Oirsbeek. Toelichting staat boven de afbeelding.

Inrichting depot door de aannemer

De aannemer richt een depot in op een parkeerplaats in de Bachstraat in Oirsbeek. Dit depot wordt geplaatst in week 5 (31 januari – 4 februari). Ook de materialen worden in deze week geleverd. Dit depot zal, gelet op de omvang van het project, blijven staan tot eind april/begin mei 2022. 

De keuze voor deze locatie is gemaakt in overleg met de gemeente, rekening houdend met geschikte locaties voor een dergelijk depot, alsmede het kunnen waarborgen van de veiligheid van medewerkers van de uitvoerder en omwonenden.  

Gevolgen voor het verkeer

Deze werkzaamheden starten zodra de werkzaamheden op de Altaarstraat afgerond zijn. Het verkeer kan tijdens deze werkzaamheden dus weer gebruik maken van de Altaarstraat.

De werkzaamheden vinden plaats in het trottoir/parkeervak. Tijdens de werkzaamheden is de straat lokaal, ter hoogte van het werkvak, versmald en is een voorrangsregeling van toepassing. Eventueel met inzet van verkeersregelaars. 

De (graaf)werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd als er voertuigen langs het trottoir, op de parkeerplaats of in een enkel gevallen op een oprit geparkeerd staan. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig elders te plaatsen, indien u in de omgeving moet zijn.  

Omwonenden

Omwonenden zijn vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. En worden tevens op tijd geïnformeerd wanneer de werkzaamheden in hun directe omgeving of straat worden uitgevoerd. 

Uitvoerder

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Hurkmans, in opdracht van Enexis. 

Vragen?

Heeft u vraag over deze werkzaamheden, neem dan contact op met gemeente Beekdaelen via 088 - 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl. Afhankelijk van uw vraag, kan het zijn dat wij u doorverwijzen naar Enexis of de uitvoerende aannemer.

Documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?