Ook op Aan de Platz wordt ruimte gecreëerd. Deze keer met als doel het beter zichtbaar maken van de kerk vanuit de Beekstraat en het aanleggen van meer groen rondom de kerk. In het Masterplan 2.0 worden een aantal panden gesloopt en het huidige café getransformeerd naar woning. Ook wordt de ontsluiting van het binnenterrein en de parkeerplaats bij het appartementencomplex verlegd naar de Beekstraat. Aan de Platz wordt hiermee omgevormd tot een verblijfsgebied. Voor de gesloopte bebouwing komt er minder nieuwe bebouwing terug. In deze nieuwe bebouwing is plaats voor woningen, maar ook voor daghoreca met een terras aan de zij- of achterkant met uitzicht op het nieuwe groen en de kerk zou hier mogelijk zijn.