In het verleden is al gesproken over de verplaatsing van de bouwmaterialenhandel aan A Ge Water. Dit is toen, vanwege financiële redenen, niet doorgegaan. In het Masterplan 2.0 wordt hier toch weer op ingezet. Deze ruimte in het centrum is nodig voor het creëren van ruimte. Ruimte voor het bouwen van woningen, voor het creëren van groen in de kern en nodig om in de parkeerbehoefte te voorzien.