De inhoud is geladen.

Logo gemeente Beekdaelen

Masterplan 2.0 Schinveld

Masterplan 2.0 Schinveld

Schinveld is een fijne plek om te wonen. Het ligt in een groene omgeving en een deel van de basisvoorzieningen zijn er te vinden. Het heeft een bijzondere historische sfeer. Toch heeft Schinveld ook een aantal aandachtspunten. Om ervoor te zorgen dat Schinveld een levendige en gezonde plek blijft om te wonen, is er in 2012 een Masterplan opgesteld dat inmiddels een update nodig had: het Masterplan 2.0.

Geschiedenis

In 2012 is een Masterplan opgesteld voor de kern Schinveld. Een deel van dit plan is inmiddels uitgevoerd. Zo is de BMV Schinveld gebouwd, zijn er nieuwe woningen gebouwd op de plek van de voormalige Rabobank en hebben de locaties van de voormalige basisscholen de Tweesprong en de Schatkist een herbestemming gekregen.

Er blijven echter nog wel een aantal aandachtspunten in Schinveld en dan voornamelijk in het centrum. Ook heeft de wereld in de afgelopen 11 jaar natuurlijk niet stilgestaan. In maart 2023 zijn daarom de wensen en behoeften van de inwoners geïnventariseerd in een inloopbijeenkomst. Deze zijn met een klankbordgroep verder uitgewerkt. Het resultaat is het Masterplan 2.0 Centrum Schinveld. 

Thema’s

In het masterplan 2.0 streven we naar een vitaal en sociaal centrum Schinveld waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar verbindingen ontstaan. Waar plaats is voor het verenigingsleven en ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Waar het aangenaam wonen is voor jong en oud en voorzieningen als dagelijkse winkels op orde zijn en zorg, kinderopvang en basisschool in de nabijheid zijn. Het masterplan is dan ook opgesteld aan de hand van een aantal thema’s.

Meer informatie over de thema's

Deelgebieden

Op basis van de thema’s wordt in het Masterplan 2.0 ingezet op een aantal deelgebieden. Per deelgebied is op basis van de gesprekken met de inwoners, ondernemers en betrokken organisaties een toekomstige wenssituatie beschreven. Dit zijn dus nog geen definitieve plannen.

Dorpskern, situatie bestaand. Mewissen, A ge Water (gemeenschapshuis) - Bleekplaats, Rondom de kerk (noord en zuid), Beekstraat / Aan de Platz, Beekstraete, Kloosterlaan.
Dorpskern, situatie nieuw. Mewissen, A ge Water (gemeenschapshuis) - Bleekplaats, Rondom de kerk (noord en zuid), Beekstraat / Aan de Platz, Beekstraete, Kloosterlaan.

Planning

Op dit moment zit het Masterplan 2.0 nog in de verkenningsfase. Na vaststelling van het plan worden de verschillende deelgebieden gefaseerd en projectmatig uitgewerkt. Per project wordt een plan opgesteld en uitgewerkt, waaruit een planning volgt.

Impressie Masterplan 2.0 Schinveld, situatie bestaand, dorpskern
Impressie Masterplan 2.0 Schinveld, situatie nieuw, dorpskern

Nieuws

Hier vindt u actuele nieuwsberichten over het Masterplan 2.0 Schinveld. Geen nieuws missen? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief!