Het Masterplan 2.0 gaat uit van de sloop van de huidige gebouwen op Beekstraat  1 t/m 7. Op deze locatie komt dan ruimte voor nieuwe woningen. Door het binnenterrein samen te voegen met het complex ernaast ontstaat er ruimte voor voldoende parkeergelegenheid, stallingen en een groene binnenplaats. Ook een voetgangersverbinding naar de Beekstraat wordt hier mogelijk gemaakt. Op deze locatie zou een combinatie gemaakt kunnen worden met een nieuwe gemeenschapsvoorziening, eventueel daghoreca en een terras aan de zijkant van het gebouw.