Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Lees meer over de Omgevingswet

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? 

Doe dan de Vergunningcheck op het omgevingsloket. Daar staan alle regels over de fysieke leefomgeving overzichtelijk bij elkaar.

Omgevingsloket

Als blijkt dat ik een omgevingsvergunning nodig heb, wat dan?

Indien uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan is het in uw voordeel om eerst een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente, voordat u een formele aanvraag doet voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket. Vooral als het gaat om het bouwen van woningen, milieu, monumenten en ingewikkelde plannen. U hoeft dan nog niet uw hele plan volledig klaar te hebben en voorkomt daarmee uiteindelijk onnodige kosten.

Wat moet ik doen?

U moet via omgevingsloket online een aanvraag indienen. De aanvraag dient de volgende gegevens en documenten te bevatten:

 • Beschrijving activiteit;
 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mail en woonplaats aanvrager;
 • Adres, kadastrale aanduiding of coördinaten locatie waar activiteit wordt verricht;
 • Aanduiding begrenzing locatie waar activiteit wordt verricht;
 • Indien van toepassing, naam, adres, telefoonnummer, e-mail en woonplaats gemachtigde;
 • Huidig en beoogd gebruik;
 • Situatietekening bestaande en nieuwe toestand;
 • Motivatie;
 • Relevante onderzoeken (bodemonderzoeken, archeologische onderzoeken, bouwkundige onderzoeken, etc.).
   

Hoe lang duurt het?

Dat is afhankelijk van de te volgen voorbereidingsprocedure:

 • Reguliere voorbereidingsprocedure
  o Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  o De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Het kan voorkomen dat er nog 4 weken bijkomen als de gemeente advies en/of toestemming nodig heeft van een ander bevoegd gezag.
 • Uitgebreide voorbereidingsprocedure
  o Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  o De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor de kosten kunt u de legesverordening raadplegen.

Heeft u gevonden wat u zocht?