In het gebied Wilhelminaplein, Beekstraat en Bleekplaats is de wens de verblijfsfunctie te versterken door meer uitstraling, meer groen en meer ontmoetingsplekken. Hiermee wordt meer ruimte en veiligheid geboden voor de voetgangers en fietsers. Aangezien dit gevolgen heeft voor de verkeer- en parkeerfunctie wordt de invulling van de openbare ruimte in samenhang met een verkeerscirculatieplan opgepakt.