Stap 0. Omgevingswet: aanpassingen fysieke leefomgeving

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Wilt u iets veranderen in uw leefomgeving? Bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? En hebt u hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u maar één vergunning aan te vragen bij één loket. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale Omgevingsloket ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wilt veranderen.

Als u zelf een initiatief start, dan betrekt u uw omgeving daarbij, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met uw buren. Maar misschien ook met anderen waarvan u denkt dat ze hinder kunnen krijgen door uw initiatief. En als iemand anders bij u in de buurt een initiatief ontwikkelt, dan betrekt hij u daarbij of informeert hij u daarover. Dat noemen we participatie.

De Vergunningcheck is een onderdeel van het Omgevingsloket. Door het doorlopen van een aantal vragen kunt u controleren of u uw plannen vergunningsvrij mag uitvoeren op de gekozen locatie. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft vraag dan éérst bij de gemeente een vooroverleg aan.

Filmpje uitleg Omgevingswet

Transcript filmpje uitleg Omgevingswet

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond.
Alle regels komen straks samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet.
Eén wet, een nieuw omgevingsloket en duidelijke procedures.
Dat is voor iedereen van belang.
Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan regels over geluid...
bodemkwaliteit...
regels over bouwhoogten of veiligheidseisen.
Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.
Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.
En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven.
Bijvoorbeeld met uw buren in eigen energieopwekking voorzien.
Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte.
Van een leeg stuk land een speelveld maken.
De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.
Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie.
Zo kunt u met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten.
Meer weten over de Omgevingswet?
Kijk op de website van uw overheid.
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Stappenplan

Indien uit de vergunningcheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan is het in uw voordeel om eerst een vooroverleg aan te vragen bij de gemeente, voordat u een formele aanvraag doet voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket. Vooral als het gaat om het bouwen van woningen, milieu, monumenten en ingewikkelde plannen. U hoeft dan nog niet uw hele plan volledig klaar te hebben en voorkomt daarmee uiteindelijk onnodige kosten.

  • Stap 1: Doe de Vergunningcheck (1) op de website van het omgevingsloket.
  • Stap 2: Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? Vraag een Vooroverleg voeren (2) aan bij uw gemeente. Vanuit het Vooroverleg volgt een principe besluit.
  • Stap 3: Stel uw omgeving op de hoogte van uw voornemen; Participatie (3).
  • Stap 4: Dien uw formele aanvraag in voor een vergunning via het Omgevingsloket (4).

Ga naar Stap 1: Vergunningcheck