Melding, klacht of bezwaar

Bingelrade schuur in veld

Onderstaand leest u hoe u een melding, klacht, bezwaar of informatieverzoek bij de gemeente Beekdaelen kunt indienen.

Melding openbare ruimte

De gemeente heeft de zorg voor een leefbare woonomgeving en het onderhouden hiervan. Ziet u dat de straatverlichting niet werkt, een stoeptegel kapot is, een omgewaaide boom of ervaart u overlast? Dan horen wij dit graag van u.

Geef uw melding door

Klacht indienen tegen medewerker/bestuurder

De medewerkers en bestuurders van Beekdaelen hebben dagelijks veel contact met inwoners en ondernemers. Vindt u dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen tegen medewerker of bestuurder

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Beekdaelen? Dan kunt u hiertegen in de meeste gevallen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Bezwaar maken

Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie opvragen over de gemeente? Dan kunt u schriftelijk een Wob-verzoek indienen.

Wob-verzoek indienen

Gemeente aansprakelijk stellen

De gemeente kan schade veroorzaken. Denk aan schade door gebreken aan de openbare weg, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente. Indien u schade heeft opgelopen kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u gevonden wat u zocht?